sách này có hình ảnh minh họa không vậy ạ

Các câu trả lời

1

Thích

Tiki

Sách có kèm hình minh hoạ các loại kem khác nhau bạn nhé.

Thích