cái quan trọng nhất là dung lượng pin thì không thấy ghi?

Các câu trả lời

Câu hỏi này chưa có câu trả lời nào. Hãy là người đầu tiên tham gia!