Giao hàng đến mình có được mở ra thử ấm ko

Các câu trả lời

Câu hỏi này chưa có câu trả lời nào. Hãy là người đầu tiên tham gia!