icon-search
header_header_account_imgTài khoản
header-icon-location

Giao đến:

Bạn muốn giao hàng tới đâu?
Tiki Exchange | Powered by Tiki Tini App
Tiki Exchange
100
Danh mục
Nhà phát triểnTIKI
Mô tả sản phẩmTiki Exchange là một sàn giao dịch được Tiki lập ra giúp việc trao đổi giữa Astra và Tiki Xu 1 cách dễ dàng. Khách hàng của Tiki có sở hữu Astra sẽ được phép thực hiện việc trao đổi Astra của mình cho khách hàng khác của Tiki tại Tiki App
App mockup
App