Brian Tracy

Những Đòn Tâm Lý Trong Bán Hàng (Tái Bản 2014)

Brian Tracy

Bìa Mềm

(10 nhận xét)

68.000 ₫ -20% 85.000 ₫

21 Nguyên Tắc Tự Do Tài Chính

Brian Tracy

Bìa Mềm

(4 nhận xét)

29.000 ₫ -26% 39.000 ₫

12 Tuyệt Kỹ Bán Hàng

Brian Tracy

Bìa Mềm

(5 nhận xét)

59.000 ₫ -25% 79.000 ₫

Chinh Phục Mục Tiêu (Tái Bản 2016)

Brian Tracy

Bìa Mềm

(2 nhận xét)

59.000 ₫ -30% 84.000 ₫

Thuật Đàm Phán

Brian Tracy

Bìa Mềm

(5 nhận xét)

41.000 ₫ -24% 54.000 ₫

Thuật Lãnh Đạo

Brian Tracy

Bìa Mềm

(2 nhận xét)

41.000 ₫ -24% 54.000 ₫

Thuật Bán Hàng

Brian Tracy

Bìa Mềm

(4 nhận xét)

41.000 ₫ -24% 54.000 ₫

Thuật Ủy Quyền Và Giám Sát

Brian Tracy

Bìa Mềm

(3 nhận xét)

41.000 ₫ -24% 54.000 ₫

Thuật Quản Trị

Brian Tracy

Bìa Mềm

(4 nhận xét)

41.000 ₫ -24% 54.000 ₫

Để Được Trọng Dụng & Đãi Ngộ (Tái Bản 2016)

Brian Tracy

Bìa Mềm

(1 nhận xét)

21.000 ₫ -50% 42.000 ₫

Thuật Sáng Tạo Và Giải Quyết Vấn Đề

Brian Tracy

Bìa Mềm

(3 nhận xét)

41.000 ₫ -24% 54.000 ₫

100 Quy Luật Bất Biến Để Thành Công Trong Kinh Doanh (Tái Bản 2016)

Brian Tracy

Bìa Mềm

Chưa có nhận xét

57.000 ₫ -30% 82.000 ₫

Để Hiệu Quả Trong Công Việc

Brian Tracy

Bìa Mềm

(1 nhận xét)

29.000 ₫ -31% 42.000 ₫

Thuật Hùng Biện

Brian Tracy

Bìa Mềm

Chưa có nhận xét

59.000 ₫ -25% 79.000 ₫

Thuật Quản Lý Bán Hàng

Brian Tracy

Bìa Mềm

Chưa có nhận xét

44.000 ₫ -25% 59.000 ₫

Bí Quyết Tuyển Dụng Và Đãi Ngộ Người Tài (Tái Bản 2016)

Brian Tracy

Bìa Mềm

Chưa có nhận xét

34.000 ₫ -29% 48.000 ₫

Thuật Tổ Chức Hội Họp

Brian Tracy

Bìa Mềm

Chưa có nhận xét

44.000 ₫ -25% 59.000 ₫

Điểm Khủng Hoảng

Brian Tracy

Bìa Mềm

(2 nhận xét)

44.000 ₫ -25% 59.000 ₫

Trở Thành Người Bán Hàng Xuất Sắc

Brian Tracy

Bìa Mềm

Chưa có nhận xét

27.000 ₫ -25% 36.000 ₫

Để Được Trọng Dụng & Đãi Ngộ Ebook

Brian Tracy

Bìa Mềm

Chưa có nhận xét

10.000 ₫

Thuật Tổ Chức Hội Họp Ebook

Brian Tracy

Bìa Mềm

Chưa có nhận xét

20.000 ₫

Kết Thúc Bán Hàng - Đòn Quyết Định (Tái Bản 2014) Ebook

Brian Tracy

Bìa Mềm

Chưa có nhận xét

30.000 ₫

Thuật Hùng Biện Ebook

Brian Tracy

Bìa Mềm

Chưa có nhận xét

30.000 ₫

21 Nguyên Tắc Tự Do Tài Chính Ebook

Brian Tracy

Bìa Mềm

Chưa có nhận xét

10.000 ₫

  • 1
  • 2

Thông tin tác giả

Brian Tracy là một nhà hùng biện, diễn thuyết, tư vấn chuyên nghiệp và là Chủ tịch Tập đoàn quản lý nguồn nhân lực. Brian Tracy International, có trụ sở tại Solana Beach, San Diego. Ông đại diện cho hình ảnh những con người biết vượt qua những khắc nghiệt của cuộc sống để đạt đến đỉnh cao thành công.