Đăng Nhập / Đăng Ký
17 Nguyên Tắc Vàng Trong Làm Việc Nhóm (Tái Bản 2018)
17 Nguyên Tắc Vàng Trong Làm Việc Nhóm (Tái Bản 2018)
Đã bán 1000+
73.600 ₫
-26%
Combo 101 Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết (Trọn Bộ 8 Cuốn)
Combo 101 Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết (Trọn Bộ 8 Cuốn)
Đã bán 1000+
333.500 ₫
-29%
Trở Thành Người Ảnh Hưởng
Trở Thành Người Ảnh Hưởng
Đã bán 1000+
82.800 ₫
-23%
Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo (Tái Bản)
Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo (Tái Bản)
Đã bán 1000+
87.200 ₫
-27%
Lãnh Đạo Giỏi Hỏi Câu Hỏi Hay
Lãnh Đạo Giỏi Hỏi Câu Hỏi Hay
Đã bán 1000+
108.200 ₫
-32%
Cuốn Sách Nhỏ Cho Nhà Lãnh Đạo Lớn (Tái Bản 2020)
Cuốn Sách Nhỏ Cho Nhà Lãnh Đạo Lớn (Tái Bản 2020)
Đã bán 372
52.600 ₫
-19%
Thái Độ 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết
Thái Độ 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết
Đã bán 143
38.350 ₫
-35%
21 Phẩm Chất Vàng Của Nhà Lãnh Đạo (Tái Bản 2018)
21 Phẩm Chất Vàng Của Nhà Lãnh Đạo (Tái Bản 2018)
Đã bán 974
67.100 ₫
-25%
Lãnh Đạo 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết
Lãnh Đạo 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết
Đã bán 1000+
46.700 ₫
-21%
Nghệ Thuật Kết Nối Đỉnh Cao Trong Giao Tiếp (Tái Bản 2018)
Nghệ Thuật Kết Nối Đỉnh Cao Trong Giao Tiếp (Tái Bản 2018)
Đã bán 1000+
88.800 ₫
-31%
Tinh Hoa Lãnh Đạo (Tái Bản 2019)
Tinh Hoa Lãnh Đạo (Tái Bản 2019)
Đã bán 851
101.100 ₫
-27%
Nhà Lãnh Đạo 360° (Tái Bản 2018)
Nhà Lãnh Đạo 360° (Tái Bản 2018)
Đã bán 20
125.300 ₫
Lãnh Đạo Giỏi Hỏi Câu Hỏi Hay
Lãnh Đạo Giỏi Hỏi Câu Hỏi Hay
Đã bán 38
111.300 ₫
-30%
15 Nguyên Tắc Vàng Về Phát Triển Bản Thân (Tái Bản 2018)
15 Nguyên Tắc Vàng Về Phát Triển Bản Thân (Tái Bản 2018)
Đã bán 1000+
114.000 ₫
-28%
Cố Vấn 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết
Cố Vấn 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết
Đã bán 21
38.350 ₫
-35%
Nhà Lãnh Đạo Giỏi Giải Quyết Vấn Đề Như Thế Nào? (Tái Bản 2018)
Nhà Lãnh Đạo Giỏi Giải Quyết Vấn Đề Như Thế Nào? (Tái Bản 2018)
Đã bán 488
81.700 ₫
-31%
Combo Sách 101 - Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết (4 Cuốn) - Bộ 2
Combo Sách 101 - Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết (4 Cuốn) - Bộ 2
Đã bán 4
160.000 ₫
-32%
Mối Quan Hệ 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết
Mối Quan Hệ 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết
Đã bán 18
38.350 ₫
-35%
Làm Việc Nhóm 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết
Làm Việc Nhóm 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết
Đã bán 1000+
46.600 ₫
-21%
Không Giới Hạn
Không Giới Hạn
Đã bán 391
103.900 ₫
-42%
Thành Công 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết
Thành Công 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết
Đã bán 1000+
46.600 ₫
-21%
Tạo Dựng Sự Khác Biệt (Tái Bản 2018)
Tạo Dựng Sự Khác Biệt (Tái Bản 2018)
Đã bán 443
54.500 ₫
-31%
Tự Phát Triển 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết
Tự Phát Triển 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết
Đã bán 35
42.480 ₫
-28%
Quà tặng kèm
Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo ( Tặng Bookmark Sáng Tạo )
Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo ( Tặng Bookmark Sáng Tạo )
Đã bán 8
83.300 ₫
How Successful People Grow: 15 Ways To Get Ahead In Life (Hardcover)
How Successful People Grow: 15 Ways To Get Ahead In Life (Hardcover)
Đã bán 26
188.000 ₫
-20%
Thuật Đắc Nhân Tâm (Tái Bản 2020)
Thuật Đắc Nhân Tâm (Tái Bản 2020)
Đã bán 50
102.100 ₫
-31%
Thái Độ 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết ( tặng Bookmark tuyệt đẹp )
Thái Độ 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết ( tặng Bookmark tuyệt đẹp )
Đã bán 17
42.480 ₫
-28%
Combo 101 - Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết (Bộ 6 Cuốn)
Combo 101 - Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết (Bộ 6 Cuốn)
Đã bán 11
254.880 ₫
-28%
Để Trở Thành Nhà Lãnh Đạo Quần Chúng Xuất Sắc
Để Trở Thành Nhà Lãnh Đạo Quần Chúng Xuất Sắc
Đã bán 144
65.400 ₫
-23%
Sách-John C.Maxwell-15 nguyên tắc vàng về phát triển bản thân (tái bản 2018)
Sách-John C.Maxwell-15 nguyên tắc vàng về phát triển bản thân (tái bản 2018)
Đã bán 24
114.480 ₫
Nhà Lãnh Đạo 360 Độ (Tái Bản)
Nhà Lãnh Đạo 360 Độ (Tái Bản)
Đã bán 3
156.000 ₫
Combo Nhà Lãnh Đạo Giỏi Giải Quyết Vấn Đề Như Thế Nào? và Lãnh Đạo Giỏi Hỏi Câu Hỏi Hay ( Tặng Kèm Sổ Tay )
Combo Nhà Lãnh Đạo Giỏi Giải Quyết Vấn Đề Như Thế Nào? và Lãnh Đạo Giỏi Hỏi Câu Hỏi Hay ( Tặng Kèm Sổ Tay )
Đã bán 56
222.400 ₫
-20%
Nghệ Thuật Kết Nối Đỉnh Cao Trong Giao Tiếp (Tái Bản 2018)(Tặng Kèm Bookmark Tiki)
Nghệ Thuật Kết Nối Đỉnh Cao Trong Giao Tiếp (Tái Bản 2018)(Tặng Kèm Bookmark Tiki)
Đã bán 23
90.300 ₫
-30%
Kỹ Năng Lãnh Đạo
Kỹ Năng Lãnh Đạo
Đã bán 447
84.500 ₫
-34%
Combo Sách 101 - Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết (4 Cuốn) - Bộ 1
Combo Sách 101 - Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết (4 Cuốn) - Bộ 1
Đã bán 4
236.000 ₫
Quà tặng kèm
Lãnh Đạo Giỏi Hỏi Câu Hỏi Hay (Tặng Kèm Bookmark Tiki)
Lãnh Đạo Giỏi Hỏi Câu Hỏi Hay (Tặng Kèm Bookmark Tiki)
Đã bán 5
111.300 ₫
-30%
Bộ 2 cuốn sách về nghệ thuật giao tiếp: Lời Từ Chối Hoàn Hảo - Nghệ Thuật Kết Nối Đỉnh Cao Trong Giao Tiếp
Bộ 2 cuốn sách về nghệ thuật giao tiếp: Lời Từ Chối Hoàn Hảo - Nghệ Thuật Kết Nối Đỉnh Cao Trong Giao Tiếp
Đã bán 19
170.500 ₫
Sometimes You Win -- Sometimes You Learn: Life's Greatest Lessons Are Gained from Our Losses
Sometimes You Win -- Sometimes You Learn: Life's Greatest Lessons Are Gained from Our Losses
Đã bán 46
319.200 ₫
-20%
Quà tặng kèm
Sách - Nghệ thuật kết nối đỉnh cao trong giao tiếp
Sách - Nghệ thuật kết nối đỉnh cao trong giao tiếp
Đã bán 15
92.880 ₫
Thất Bại Là Mẹ Thành Công (Tái Bản 2020) (Đổi Tên Lại Từ Cuốn: Học Từ Thất Bại)
Thất Bại Là Mẹ Thành Công (Tái Bản 2020) (Đổi Tên Lại Từ Cuốn: Học Từ Thất Bại)
Đã bán 5
70.000 ₫
-2%
Dám Ước Mơ, Biết Thực Hiện
Dám Ước Mơ, Biết Thực Hiện
Đã bán 516
95.500 ₫
-31%
Today Matters: 12 Daily Practices to Guarantee Tomorrow's Success
Today Matters: 12 Daily Practices to Guarantee Tomorrow's Success
Đã bán 32
294.400 ₫
-20%
The Power of Your Potential: How to Break Through Your Limits
The Power of Your Potential: How to Break Through Your Limits
Đã bán 42
164.500 ₫
-30%
Quà tặng kèm
Combo 90 Ngày Đầu Tiên Làm Sếp và 21 Phẩm Chất Vàng Của Nhà Lãnh Đạo ( Tặng Kèm Sổ Tay )
Combo 90 Ngày Đầu Tiên Làm Sếp và 21 Phẩm Chất Vàng Của Nhà Lãnh Đạo ( Tặng Kèm Sổ Tay )
Đã bán 14
182.400 ₫
-20%
Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo (Quà Tặng Tickbook Đặc Biệt)
Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo (Quà Tặng Tickbook Đặc Biệt)
Đã bán 5
83.300 ₫
Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo (Quà Tặng Cây Viết Galaxy)
Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo (Quà Tặng Cây Viết Galaxy)
Đã bán 2
83.000 ₫
How Successful People Win: Turn Every Setback Into A Step Forward (Hardcover)
How Successful People Win: Turn Every Setback Into A Step Forward (Hardcover)
Đã bán 19
188.000 ₫
-20%
Combo 6 Chiếc Mũ Tư Duy và 15 Nguyên Tắc Vàng Về Phát Triển Bản Thân ( Tặng Kèm Sổ Tay )
Combo 6 Chiếc Mũ Tư Duy và 15 Nguyên Tắc Vàng Về Phát Triển Bản Thân ( Tặng Kèm Sổ Tay )
218.000 ₫

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào