Ken Blanchard

Vị Giám Đốc Một Phút: Phương Pháp Quản Lý Hiệu Quả Nhất Thế Giới (Tái Bản)

Ken Blanchard

Bìa Mềm

Chưa có nhận xét

27.000 ₫ -29% 38.000 ₫

Sức Mạnh Của Vị Giám Đốc Một Phút (Tái Bản 2012)

Ken Blanchard

Bìa Mềm

(1 nhận xét)

22.000 ₫ -31% 32.000 ₫

Vị Giám Đốc 1 Phút & Bí Quyết Xây Dựng Nhóm Làm Việc Hiệu Quả

Ken Blanchard

Bìa Mềm

Chưa có nhận xét

28.000 ₫ -30% 40.000 ₫

Bí Mật Chưa Tiết Lộ Của Vị Giám Đốc Một Phút - Bí Quyết Thành Công (Tái Bản)

Ken Blanchard

Bìa Mềm

Chưa có nhận xét

29.000 ₫ -31% 42.000 ₫

Khách Hàng Là Số 1

Ken Blanchard

Bìa Mềm

(3 nhận xét)

62.000 ₫ -30% 88.000 ₫

Vị Giám Đốc Một Phút - Bí Quyết Áp Dụng Để Thành Công

Ken Blanchard

Bìa Mềm

Chưa có nhận xét

28.000 ₫ -30% 40.000 ₫

Khách Hàng Là Số 1 Ebook

Ken Blanchard

Bìa mềm

Chưa có nhận xét

30.000 ₫

Sức Mạnh Của Sự Khích Lệ (Tái Bản 2016)

Ken Blanchard

Bìa Mềm

Chưa có nhận xét

34.000 ₫ -29% 48.000 ₫

Phút Dành Cho Bạn - Cân Bằng Công Việc Và Cuộc Sống (Tái Bản 2012)

Ken Blanchard

Bìa Mềm

(2 nhận xét)

29.000 ₫ -19% 36.000 ₫

Sức Mạnh Của Sự Khích Lệ Ebook

Ken Blanchard

Bìa Mềm

Chưa có nhận xét

15.000 ₫

Thông tin tác giả

Kenneth Blanchard Hartley (06/05/1939) là một tác giả và chuyên gia quản lý người Mỹ. Ông là tác giả hoặc đồng tác giả của 30 cuốn sách bestseller. Trong đó có cuốn sách nổi tiếng “Vị giám đốc một phút”. Hiện nay ông hoạt động trong công ty tư vấn và đào tạo quản lý quốc tế do ông và vợ ông sáng lập năm 1979 tại San Diego, California.