kích thước như thế nào a?

Các câu trả lời

Câu hỏi này chưa có câu trả lời nào. Hãy là người đầu tiên tham gia!