chi phí bán hàng

đơn giản & minh bạch

Với mô hình thu phí đơn giản và mức phí cạnh tranh, khi hợp tác với Tiki đối tác sẽ không phải gặp khó khăn trong vấn đề hoạch toán doanh thu - chi phí.
Hiện nay, Tiki chia sẻ một phần lợi nhuận của đối tác dựa trên 3 khoản phí chính: Chiết khấu, Thanh toán và Chuyển hoàn.

 • Chiết khấu


  Khoản phí hoa hồng tuỳ thuộc vào danh mục hàng hoá đối tác kinh doanh.
  Tra cứu bên dưới thanh công cụ.

 • Thanh toán


  1% trên mọi đơn hàng.
  Đây là khoản phí giao dịch thẻ hay thu hộ COD trên mọi đơn hàng.

 • Chuyển hoàn


  20.000 VND / sản phẩm
  Khi đơn hàng thuộc danh mục hàng cồng kềnh giao hàng thất bại