Kết quả tìm kiếm cho 'Laptop HP Envy 13-AH0026TU 4ME93PA':

5 kết quả (0.21 giây)

Tiêu chí đang chọn:

Thương hiệu: OEM

Công ty phát hành: CLEVER SHOP

Xóa tất cả

OEM là từ viết tắt bằng tiếng Anh Original Equipment Manufacturer, thường được dùng để chỉ các công ty, xưởng thực hiện các công việc sản xuất theo thiết kế, thông số kỹ thuật được đặt trước và bán sản phẩm cho công ty khác (chịu trách nhiệm phân phối). Ngoài ra, tại OEM cũng thường được dùng cho những sản phẩm handmade hoặc không đăng ký bản quyền thương hiệu.