cần mua 2 chiếc mà còn có 1 chiếc. buồn thiệt

Các câu trả lời

Câu hỏi này chưa có câu trả lời nào. Hãy là người đầu tiên tham gia!