Sản phẩm có quai cầm không?

Các câu trả lời

0

Thích

Thanh. Huynh Ngoc Lan

Chào bạn, sản phẩm không có quai cầm bạn nhé.

Thích