cho mình hỏi sản phẩm này dùng cho máy này được không https://tiki.vn/ipad-wifi-32gb-new-2018-hang-nhap-khau-chinh-hang-p1929161.html?src=search&2hi=1&keyword=ipad&_lc=Vk4wMzQwMjcwMDM%3D

Các câu trả lời

Câu hỏi này chưa có câu trả lời nào. Hãy là người đầu tiên tham gia!