Sách tài chính, kế toán bán chạy

Thịnh Vượng Tài Chính Tuổi 30 (Tập 2) - Tái Bản

Ko Deukseong

(15 nhận xét)

59.250đ 79.000đ -25%

Báo Cáo Tài Chính Dưới Góc Nhìn Của Warren Buffett

David Clark

(21 nhận xét)

55.900đ 86.000đ -35%

Quản Trị Nguồn Nhân Lực

PGS. TS Trần Kim Dung

(8 nhận xét)

130.500đ 145.000đ -10%

HBR Guide To - Tài Chính Dành Cho Sếp (Tái Bản 2017)

Harvard Business Review Press

(3 nhận xét)

83.850đ 119.000đ -30%

Nguyên Lý Kế Toán (Tái Bản 2018)

Nhiều Tác Giả

(5 nhận xét)

76.500đ 90.000đ -15%

Kế Toán Kiểm Toán Trong Kinh Doanh

Nguyễn Công Tâm

(7 nhận xét)

59.600đ 149.000đ -60%

"Đối với độc giả chưa có kinh nghiệm làm việc thực tế, cuốn sách giúp cung cấp một cái nhìn tổng quan về môi trường kinh doanh. Với cấu trúc hợp lý, cách diễn đạt giản dị và những ví dụ... Xem chi tiết

Kế Toán Tài Chính (Tập 1)

MBA Trần Xuân Nam

(11 nhận xét)

250.000đ 390.000đ -36%

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần sau: Xem chi tiết

Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp theo Thông Tư 107/2017/TT-BTC

Bộ Tài Chính (Vụ Chế Độ Kế Toán Và Kiểm Toán)

(2 nhận xét)

240.000đ 350.000đ -31%

Hệ Thống Bài Tập Và Bài Giải Tài Chính Doanh Nghiệp (Tái Bản Lần 1)

TS. Bùi Hữu Phước (Chủ biên)

(4 nhận xét)

53.550đ 63.000đ -15%

Tài chính doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng trong quá trình vận hành và phát triển của doanh nghiệp. Xem chi tiết

Kế Toán Tài Chính (Tập 2)

MBA Trần Xuân Nam

(1 nhận xét)

244.990đ 360.000đ -32%

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần sau: Xem chi tiết

Cuộc Nổi Dậy Ở Phố Wall

Michael Lewis

(4 nhận xét)

79.570đ 109.000đ -27%

Cuộc nổi dậy ở phố Wall đưa ra những lập luận sắc bén và các câu hỏi quan trọng về tính cạnh tranh lành mạnh trên thị trường chứng khoán ở phố Wall Xem chi tiết

Giáo Trình Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư

Đỗ Phú Trần Tình

(1 nhận xét)

67.150đ 79.000đ -15%

Giáo Trình Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư Xem chi tiết

Bộ Sách Nguyên Lý Kế Toán

Nhiều Tác Giả

(1 nhận xét)

110.000đ

Đầu Tư Tài Chính - Investments

Bodie

(3 nhận xét)

615.000đ 659.000đ -7%

Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Phần 1 - 2)

Nhiều Tác Giả

(3 nhận xét)

62.900đ 74.000đ -15%

Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Phần 1 - 2) giúp bạn tiếp cận các vấn đề theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời gắn với môi trường kế toán ở Việt nam. Xem chi tiết

Giáo Trình Lý Thuyết Tài Chính - Tiền Tệ (Phần 1)

PGS. TS Phan Thị Cúc

(2 nhận xét)

61.200đ 68.000đ -10%

Giáo Trình Lý Thuyết Tài Chính - Tiền Tệ (Phần 1) Xem chi tiết

Kế Toán Quản Trị - Management Accounting

Nhiều Tác Giả

(1 nhận xét)

105.000đ

Từ Điển Kinh Tế Học

MBA. Nguyễn Văn Dung

224.100đ 249.000đ -10%

Từ Điển Kinh Tế Học Xem chi tiết

Sự Trỗi Dậy Của Siêu Lừa Ponzi

Charles Ponzi

(3 nhận xét)

100.000đ 130.000đ -23%

Sự Trỗi Dậy Của Siêu Lừa Ponzi - Phi vụ thế kỷ của Charles Ponzi đã quá nổi tiếng, tuy nhiên câu chuyện đằng sau con người này vẫn chưa có mấy ai kể lại tận tường. Xem chi tiết

Tín Dụng Ngân Hàng

Nhiều Tác Giả

54.900đ 61.000đ -10%

Tín Dụng Ngân Hàng Xem chi tiết

Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Phần 3 - 4)

Nhiều Tác Giả

(1 nhận xét)

68.400đ 76.000đ -10%

Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Phần 3 - 4) giúp bạn tiếp cận các vấn đề theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời gắn với môi trường kế toán ở Việt nam. Xem chi tiết

Kế Toán Chi Phí

PGS.TS. Phạm Văn Dược (Chủ biên)

(2 nhận xét)

88.200đ 98.000đ -10%

Kế toán chi phí là bộ phận kế toán phức tạp, đồng thời đòi hỏi việc tổ chức kế toán phải phù hợp với đặc thù riêng của từng loại hình doanh nghiệp, từng lĩnh vực hoạt động. Xem chi tiết

Giáo Trình Thẩm Định Tín Dụng

Nhiều Tác Giả

(2 nhận xét)

67.150đ 79.000đ -15%

Hoạt động tín dụng là hoạt động cơ bản nhất của ngân hàng thương mại. Xem chi tiết