Cây để bàn bán chạy

Sen thơm nhất mạt hương

(6 nhận xét)

45.000đ 60.000đ -25%

Cây Kim Ngân tam lộc để bàn

(13 nhận xét)

109.000đ 200.000đ -46%

Cây Lưỡi Hổ Ta để bàn

(11 nhận xét)

115.000đ 225.000đ -49%

Cây Kim Tiền để bàn

(46 nhận xét)

75.000đ 150.000đ -50%

Bộ 4 cây sen đá kim cương 4 màu

(11 nhận xét)

270.000đ 380.000đ -29%

Cây Tùng Bồng Lai để bàn

(18 nhận xét)

129.000đ 250.000đ -48%

Cây Lưỡi Hổ Vàng mini để bàn

(13 nhận xét)

78.000đ 150.000đ -48%

Cây để bàn trang đỏ

(1 nhận xét)

225.000đ 300.000đ -25%

Chậu sứ cây Bình An để bàn

(1 nhận xét)

180.000đ 220.000đ -18%