Chính Trị - Pháp Lý - Triết Học bán chạy

Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành)

Quốc hội

(355 nhận xét)

58.500đ 74.000đ -21%

Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (Hiện Hành)

Quốc hội

(214 nhận xét)

79.000đ 96.000đ -18%

Cộng Hòa (Tái Bản 2018)

Plato

(162 nhận xét)

179.900đ 255.000đ -29%

Bàn Về Khế Ước Xã Hội (Tái Bản)

Jean - Jacques Rousseau

(148 nhận xét)

87.500đ 125.000đ -30%

Adolf Hitler – Chân Dung Một Trùm Phát Xít (Tái Bản 2018)

John Toland

(280 nhận xét)

341.300đ 489.000đ -30%

Quân Vương – Thuật Cai Trị (Tái Bản)

Niccolò Machiavelli

(155 nhận xét)

80.500đ 109.000đ -26%

Châu Á Vận Hành Như Thế Nào?

Joe Studwell

(64 nhận xét)

137.300đ 209.000đ -34%

Tôn Giáo - Khái Lược Những Tư Tưởng Lớn

DK

(282 nhận xét)

245.200đ 390.000đ -37%

Ngoại Giao Và Công Tác Ngoại Giao

Vũ Dương Huân

(26 nhận xét)

159.000đ

Tư Duy Pháp Lý Của Luật Sư (Tái Bản)

Luật sư Nguyễn Ngọc Bích

(172 nhận xét)

208.250đ 245.000đ -15%

Ông Già Nhìn Ra Thế Giới

Lý Quang Diệu

(61 nhận xét)

167.500đ 210.000đ -20%

Lý Quang Diệu dựa trên kinh nghiệm phong phú và hiểu biết sâu rộng của mình để đưa ra quan điểm về thế giới đương đại với tầm nhìn hai mươi năm sau. Nhưng đây không phải một quyển sách giáo... Xem chi tiết

Nhập Môn Triết Học Đông Phương

(104 nhận xét)

64.600đ 68.000đ -5%

Pháp Lý M & A

Luật sư Trương Hữu Ngữ

(129 nhận xét)

98.600đ 116.000đ -15%

Shinzo Abe Và Gia Tộc Tuyệt Đỉnh

Kenya Matsuda

(18 nhận xét)

45.760đ 95.000đ -52%

Anh Em Nhà Himmler (Tái Bản 2018)

Katrin Himmler

97.300đ 139.000đ -30%

Đức Quốc Xã chỉ tồn tại trong 12 năm nhưng những bi kịch mà thời kỳ này để lại hẳn còn kéo dài hàng thế kỷ. cũng như đã và sẽ còn tốn nhiều giấy mực để nghiên cứu, phân tích về nó. Xem chi tiết

Tương Lai Của Quyền Lực (Tái Bản)

Joseph S. Nye Jr.

(29 nhận xét)

108.000đ 135.000đ -20%

Trong cuốn Tương lai của quyền lực, với lối phân tích gọn gàng chặt chẽ, tác giả đã đưa ra những gợi ý cho việc thảo luận về chủ đề nòng cốt: "Làm thế nào để Hoa Kỳ vẫn giữ được ảnh hưởng... Xem chi tiết

Lẽ Thường

Thomas Paine

(28 nhận xét)

84.150đ 99.000đ -15%

Berlin Rules - Cách Của Người Đức

Paul Lever

(50 nhận xét)

131.100đ 188.000đ -30%

Dẫn Luận Về Thời Trang

Rebecca Arnold

(49 nhận xét)

75.000đ

Dẫn Luận Về Thời Trang Xem chi tiết

Kỷ Niệm Thời Thơ Ấu

Hoàng Thị Thế

(29 nhận xét)

60.300đ 85.000đ -29%

Kỷ Niệm Thời Thơ Ấu được viết năm 1963 tại Hà Bắc (nay là Bắc Ninh và Bắc Giang). Đây là những dòng hồi ức chân thực về tuổi thơ về cuộc sóng gió của gia đình, đánh dấu những giai đoạn đấu... Xem chi tiết