IELTS bán chạy

Collins Grammar For IELTS (Kèm CD Hoặc File MP3) - Tái Bản

(256 nhận xét)

114.700đ 144.000đ -20%

Improve your grammar with Collins Grammar For IELTS and get the score you need. Xem chi tiết

Collins - Listening for IELTS (Kèm 2 Audio CDs)

Collins

(81 nhận xét)

121.900đ 144.000đ -15%

Unit 1-11 cover the key types of questions that you find in the IELTS Listening test. Every exercise is relevant to the test. The aims listed at the start of each unit specifu the key... Xem chi tiết

Collins - Get Ready For IELTS - Reading

Els Van Geyte

(98 nhận xét)

108.800đ 136.000đ -20%

Get Ready for IELTS Reading has been written for learners with a band score of 3 or 4 who want to achieve a higher score. Using this book will help you improve your pre-intermediate reading... Xem chi tiết

Collins English For Exams - Vocabulary For IELTS (Kèm CD Hoặc File MP3)

(240 nhận xét)

121.900đ 144.000đ -15%

The Vocabulary for IELTS book and CD cover vocabulary items and skills which are relevant to all four exam papers: Listening, Reading, Writing and Speaking. Xem chi tiết

IELTS Listening Strategies For The IELTS Test (Kèm CD)

Lý Á Tân

(119 nhận xét)

167.800đ

IELTS Listening Strategies For The IELTS Test là giáo trình luyện thi IELTS được thiết kế dành cho các thí sinh tham dự môn thi nghe IELTS muốn luyện thi trong thời gian ngắn. Xem chi tiết

Collins - Reading For IELTS (Tái Bản)

Collins Cobuild

(103 nhận xét)

108.300đ 128.000đ -15%

Collins - Reading For IELTS (Tái Bản) Xem chi tiết

Basic IELTS Reading

Zhang Juan - Alison Wong

(108 nhận xét)

130.400đ

Basic IELTS Reading certainly meets the need of candidates who will sit the Academic Module, but General Training Module candidates can also find it very useful. Xem chi tiết

Intensive IELTS Speaking

(47 nhận xét)

157.500đ 198.000đ -20%

Intensive IELTS Speaking Xem chi tiết

Cambridge IELTS 13 General Training

Cambridge University Press

(43 nhận xét)

117.000đ

Collins Cobuild - Key Words For IELTS (Book 1: Starter)

(49 nhận xét)

125.500đ 158.000đ -21%

Collins Cobuild - Key Words For IELTS series is a brand-new range of three graded books which contain the essential vocabulary students need to succeed in the IELTS exam. Xem chi tiết

Basic IELTS Writing

Wang Yue Xi

(41 nhận xét)

118.000đ 148.000đ -20%

Người viết cuốn tự truyện độc đáo này là một con người kiên định, với ý chí tự lập của mình dám đương đầu với mọi thử thách, trở ngại trong cuộc đời, dám nghĩ dám làm, dám ước mơ và dám... Xem chi tiết

Collins Cobuild - Key Words For IELTS (Book 2: Improver)

(53 nhận xét)

133.800đ 158.000đ -15%

Collins Cobuild - Key Words For IELTS series is a brand-new range of three graded books which contain the essential vocabulary students need to succeed in the IELTS exam. Xem chi tiết

Collins - Speaking For IELTS (Kèm 2 CD)

Collins Cobuild

(45 nhận xét)

121.900đ 144.000đ -15%

Collins - Speaking for IETLS được thiết kế phù hợp với những bạn đang ở trình độ khoảng 5.0 - 5.5 muốn đạt mục tiêu cao hơn 6.0 ILETS. Xem chi tiết

Intensive IELTS Writing

(32 nhận xét)

117.500đ 148.000đ -21%

Intensive IELTS Writing Xem chi tiết

Collins Get Ready For Ielts Student's Book (Kèm file MP3)

Fiona Aish, Jane Short, Rhona Snelling, Jo Tomlinson, Els Van Geyte

(35 nhận xét)

210.300đ 248.000đ -15%

Get Ready for IELTS is the perfect course for students who are preparing to take the Academic version of the IELTS exam. Xem chi tiết

Cambridge IELTS 11 Academic

(159 nhận xét)

142.000đ 158.000đ -10%

Enrich Your IELTS Vocabulary

Du Mẫn Hồng (Chủ biên)

(74 nhận xét)

320.800đ 378.000đ -15%

Enrich Your IELTS Vocabulary là quyển sách thích hợp cho những bạn đang muốn nâng cao vốn từ vựng để áp dụng trong IELTS Writing. Xem chi tiết

Cambridge IELTS 11 General Training

(27 nhận xét)

108.000đ 120.000đ -10%

Reading For IELTS (Không CD)

Collins

(23 nhận xét)

103.000đ

The exercises in the unit are relevant to the test. The aims listed at the start of each unit specify the key skills, techniques and language covered in the unit. You work towards Unit 12,... Xem chi tiết

Lessons For IELTS - Listening (Tái Bản 2018)

New Oritental

(19 nhận xét)

191.000đ 228.000đ -16%

Intensive IELTS Reading

(13 nhận xét)

167.800đ 198.000đ -15%

Intensive IELTS Reading Xem chi tiết

Collins - Get Ready For IELTS - Writing

Fiona Aish

(113 nhận xét)

111.000đ 136.000đ -18%

Collins - Get Ready for IELTS Writing is the perfect book for lower level learners who want to develop the necessary skills to perform effectively on the IELTS Writing test. Xem chi tiết

Marvellous Techniques For IELTS Writing

(106 nhận xét)

213.900đ 268.000đ -20%

Marvellous Techniques For IELTS Writing Xem chi tiết

Cambridge IELTS Intensive Training Speaking (Kèm CD)

(29 nhận xét)

173.900đ 218.000đ -20%

Exam preparation is a vital period for candidates who wish to obtain an internatonally recognised certificate, specially the IELTS one. Xem chi tiết

Cambridge IELTS Intensive Training Reading (Không CD)

(20 nhận xét)

130.700đ 164.000đ -20%

Cambridge IELTS Intensive Training Reading Xem chi tiết