Ly dùng một lần bán chạy

Lốc 50 Cái Ly Giấy Họa Tiết 6.5Oz FnB AH2 (184ml/ Cái)

(16 nhận xét)

37.000đ

Lốc 50 Cái Ly Giấy Họa Tiết 6.5Oz FnB AH2  thiết kế ly có nhiều họa tiết ngộ nghĩnh nổi bật trên nền trắng tươi sáng. Những chiếc ly giấy có thể xếp chồng lên nhau gọn gàng, thuận tiện cho... Xem chi tiết

100 LY GIẤY TRẮNG DÙNG 1 LẦN 200ml

(1 nhận xét)

58.000đ 61.000đ -5%

Lốc 50 Cái Ly Giấy FnB AT2 6.5Oz (184ml / Cái)

(4 nhận xét)

34.000đ

Lốc 50 Cái Ly Giấy FnB AT2 6.5Oz  thiết kế ly có nhiều họa tiết ngộ nghĩnh nổi bật trên nền trắng tươi sáng. Những chiếc ly giấy có thể xếp chồng lên nhau gọn gàng, thuận tiện cho việc... Xem chi tiết

Lốc 50 Cái Ly Giấy FnB BT2 (255ml / Cái)

(2 nhận xét)

54.000đ

Lốc 50 Cái Ly Giấy FnB BT2  thiết kế ly có nhiều họa tiết ngộ nghĩnh nổi bật trên nền trắng tươi sáng. Những chiếc ly giấy có thể xếp chồng lên nhau... Xem chi tiết

Lốc 50 Cái Ly Giấy FnB CT2 (340ml / Cái) - Trắng

(2 nhận xét)

59.000đ

Lốc 50 Cái Ly Giấy FnB CT2  thiết kế ly có nhiều họa tiết ngộ nghĩnh nổi bật trên nền trắng tươi sáng. Những chiếc ly giấy có thể xếp chồng lên nhau... Xem chi tiết

Lốc 50 Cái Ly Giấy FnB DT2 (453ml / Cái)

(2 nhận xét)

66.000đ

Lốc 50 Cái Ly Giấy FnB DT2  thiết kế ly có nhiều họa tiết ngộ nghĩnh nổi bật trên nền trắng tươi sáng. Những chiếc ly giấy có thể xếp chồng lên nhau... Xem chi tiết

Lốc 50 Cái Ly Giấy Họa Tiết 12Oz FnB CH2 (340ml / Cái)

(3 nhận xét)

64.000đ

Lốc 50 Cái Ly Giấy Họa Tiết 12Oz FnB CH2 thiết kế ly có nhiều họa tiết ngộ nghĩnh nổi bật trên nền trắng tươi sáng. Những chiếc ly giấy có thể xếp chồng... Xem chi tiết

Lốc 50 Cái Ly Giấy FnB DH2 (453ml / Cái)

73.000đ

Lốc 50 Cái Ly Giấy Họa Tiết 16Oz FnB DH2 thiết kế ly có nhiều họa tiết ngộ nghĩnh nổi bật trên nền trắng tươi sáng. Những chiếc ly giấy có thể xếp chồng lên nhau gọn gàng, thuận tiện cho... Xem chi tiết