Sách nổi bật bán chạy

Đọc Vị Bất Kỳ Ai (Tái Bản)

TS. David J. Lieberman

(44 nhận xét)

69.000đ

Từ Tốt Đến Vĩ Đại

Jim Collins

(1219 nhận xét)

135.000đ

Jim Collins cùng nhóm nghiên cứu đã miệt mài nghiên cứu những công ty có bước nhảy vọt và bền vững để rút ra những kết luận sát sườn, những yếu tố cần kíp để đưa công ty từ tốt đến vĩ đại. Xem chi tiết

Sự kết thúc của thời đại giả kim

Mervyn King

(2 nhận xét)

117.900đ 180.000đ -35%

Chiến Lược Gọi Vốn Cộng Đồng

Jamey Stegmaier

70.800đ 99.000đ -28%

Cuộc cách mạng AI

Brett King

172.000đ 180.000đ -4%

Vượt Khỏi Giới Hạn

Andy Molinsky

62.900đ 96.000đ -34%

Tuổi Trẻ Trong Ví, Bạn Mua Được Gì?

(7 nhận xét)

119.200đ 149.000đ -20%

Nói Sao Cho Đúng Cho Hay

James Borg

57.100đ 96.000đ -41%