Sách tài chính, tiền tệ bán chạy

Blockchain: Bản Chất Của Blockchain, Bitcoin, Tiền Điện Tử, Hợp Đồng Thông Minh Và Tương Lai Của Tiền Tệ

Mark Gates

(67 nhận xét)

82.500đ 110.000đ -25%

Blockchain: Bản Chất Của Blockchain, Bitcoin, Tiền Điện Tử, Hợp Đồng Thông Minh Và Tương Lai Của Tiền Tệ - Tiền điện tử, với đại diện tiêu biểu nhất là Bitcoin, đang là mối quan tâm hàng... Xem chi tiết

Tài Chính Doanh Nghiệp - Corporate Finance

McGraw-Hill

(28 nhận xét)

613.000đ 659.000đ -7%

Combo Bộ Sách Bitcoin

Mark Gates

(2 nhận xét)

401.050đ 617.000đ -35%

Nhà Đầu Tư Thông Minh - Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị

Benjamin Graham

(1 nhận xét)

135.997đ 155.000đ -12%

Khách Hàng Là Một Mối Quan Hệ, Không Phải Một Giao Dịch

Trịnh Minh Thảo

(2 nhận xét)

83.400đ 139.000đ -40%

Bản thảo cuốn sách này được thực hiện trong thời gian nghề ngân hàng trở thành một đề tài rất nóng, nhiều tờ báo đặt câu hỏi về tính hấp dẫn của "nghề banker" đã thu hút sự quan tâm của... Xem chi tiết

Sự Lụi Tàn Của Đồng Tiền

James Rickards

(5 nhận xét)

104.250đ 139.000đ -25%

Sự Lụi Tàn Của Đồng Tiền - Hệ thống tiền tệ quốc tế đã sụp đổ ba lần trong một trăm năm qua: năm 1914, 1939 và 1971 Xem chi tiết