Thịt Heo bán chạy

Ba chỉ heo có da - 1kg

(323 nhận xét)

180.000đ 234.000đ -23%

[Chỉ Giao HCM] - Sườn Non Heo NKP 1KG

(424 nhận xét)

145.000đ 200.000đ -28%

[Chỉ giao HCM] - Ba Rọi Rút Sườn - 1KG

(272 nhận xét)

135.000đ 150.000đ -10%

[Chỉ giao HCM] Thịt Heo Xay DTP - 500Gr

(170 nhận xét)

95.000đ 150.000đ -37%

[Chỉ giao HCM] Ba Chỉ Heo Có Da DTP - 1KG

(243 nhận xét)

159.000đ 180.000đ -12%

[Chỉ giao HCM] Sườn Non Heo DTP - 1KG

(205 nhận xét)

169.000đ 200.000đ -16%

[Chỉ giao HCM] - Nạc Dăm Heo - 1KG

(217 nhận xét)

130.000đ 140.000đ -7%

[Chỉ giao HCM] - Cốt Lết Heo - 1KG

(197 nhận xét)

120.000đ 140.000đ -14%

[Chỉ Giao HCM] - Sườn que heo 1kg

(265 nhận xét)

80.000đ 150.000đ -47%

[Chỉ giao HCM] - Sườn heo que Đức NKP

(96 nhận xét)

60.000đ 120.000đ -50%

[Chỉ Giao HCM] - Sườn heo Mỹ - 1 kg

(176 nhận xét)

180.000đ 234.000đ -23%

[Chỉ giao HCM] - Sườn Sụn Heo - 1KG

(111 nhận xét)

115.000đ 140.000đ -18%

[Chỉ giao HCM] Bắp Giò Heo DTP - 1KG

(96 nhận xét)

99.000đ 150.000đ -34%

[Chỉ giao HCM] Nạc Đùi Heo DTP - 1KG

(99 nhận xét)

162.000đ 220.000đ -26%

[Chỉ Giao HCM] Ba chỉ rút sườn 1kg

(26 nhận xét)

159.000đ 169.000đ -6%