cho hỏi, sản phẩm tay quai cầm phía trên gần miệng bình có bị nóng khi nước sôi không?

Các câu trả lời

0

Thích

Thanh. Huynh Ngoc Lan

Chào bạn, sản phẩm tay quai cầm phía trên gần miệng có nóng, nhưng ở mức độ không nguy hiểm bạn nha. Bạn nên cầm đúng ngay tay cầm giúp mình nhé.

Thích