Đây là sách có màu à?

Các câu trả lời

0

Thích

Huy. Le Thi Kim

Chào bạn, sản phẩm này có in màu bạn nha.

Thích