Đăng Nhập / Đăng Ký
Thể Thao - Zasami
Giảm đến 50%++
sale_rank
Giàn tạ đa năng kết hợp xà đơn xà kép Zasami 8211 - Kèm 54kg tạ gang , đòn tạ 1m5, 1 găng tay tập tạ
Giàn tạ đa năng kết hợp xà đơn xà kép Zasami 8211 - Kèm 54kg tạ gang , đòn tạ 1m5, 1 găng tay tập tạ
Đã bán 94
6.950.000 ₫
-24%
is_best_price_guaranteed
sale_rank
Giàn tạ đa năng kết hợp xà đơn xà kép Zasami 8215 - Kèm 50kg tạ gang, đòn 1m5, găng tay tập tạ
Giàn tạ đa năng kết hợp xà đơn xà kép Zasami 8215 - Kèm 50kg tạ gang, đòn 1m5, găng tay tập tạ
Đã bán 30
7.950.000 ₫
-16%
is_best_price_guaranteed
sale_rank
Giàn Tạ Đa Năng Zasami SGT-8210 Plus - kèm 50kg tạ gang, 1 đòn 1m5, và 1 đôi găng tay
Giàn Tạ Đa Năng Zasami SGT-8210 Plus - kèm 50kg tạ gang, 1 đòn 1m5, và 1 đôi găng tay
Đã bán 8
5.890.000 ₫
-36%
is_best_price_guaranteed
sale_rank
MÁY CHẠY BỘ ZASAMI FLY KZ-G7380 - Tặng xoay eo + túi trống thể thao
MÁY CHẠY BỘ ZASAMI FLY KZ-G7380 - Tặng xoay eo + túi trống thể thao
Đã bán 92
7.589.000 ₫
-16%
is_best_price_guaranteed
sale_rank
Giàn tạ đa năng kết hợp xà đơn xà kép Zasami 8211 ( chưa gồm  đòn và tạ )
Giàn tạ đa năng kết hợp xà đơn xà kép Zasami 8211 ( chưa gồm đòn và tạ )
Đã bán 12
5.240.000 ₫
-30%
is_best_price_guaranteed
sale_rank
Bộ đòn 1m5 - 40kg tạ ( 2 đĩa 10kg, 2 đĩa 5kg, 2 đĩa 3kg, 2 đĩa 2kg )
Bộ đòn 1m5 - 40kg tạ ( 2 đĩa 10kg, 2 đĩa 5kg, 2 đĩa 3kg, 2 đĩa 2kg )
Đã bán 75
1.550.000 ₫
-21%
sale_rank
Bộ đòn 1m5 - 34kg tạ ( 2 đĩa 10kg - 2 đĩa 5kg - 2 đĩa 2kg)
Bộ đòn 1m5 - 34kg tạ ( 2 đĩa 10kg - 2 đĩa 5kg - 2 đĩa 2kg)
Đã bán 49
1.272.000 ₫
-18%
is_best_price_guaranteed
sale_rank
Giàn Tạ Đa Năng Zasami Có xà đơn xà kép  gồm 1 đòn tạ 1m5 - Tặng kèm 1 đôi găng tay - Lựa chọn mức tạ ngẫu nhiên
Giàn Tạ Đa Năng Zasami Có xà đơn xà kép gồm 1 đòn tạ 1m5 - Tặng kèm 1 đôi găng tay - Lựa chọn mức tạ ngẫu nhiên
Đã bán 6
6.140.000 ₫
-22%
is_best_price_guaranteed
sale_rank
Bộ 2 đòn tạ tay 28kg (4 đĩa 5kg - 4 đĩa 2kg )
Bộ 2 đòn tạ tay 28kg (4 đĩa 5kg - 4 đĩa 2kg )
Đã bán 23
1.100.000 ₫
-8%
sale_rank
Bộ đòn 1m5 - 50kg tạ (2 đĩa 10kg, 4 đĩa 5kg, 2 đĩa 3kg, 2 đĩa 2kg)
Bộ đòn 1m5 - 50kg tạ (2 đĩa 10kg, 4 đĩa 5kg, 2 đĩa 3kg, 2 đĩa 2kg)
Đã bán 210
1.850.000 ₫
-14%
Giàn Tạ Đa Năng Zasami Có xà đơn xà kép  gồm 1 đòn tạ 1m5 - Tặng kèm 1 đôi găng tay - Lựa chọn mức tạ ngẫu nhiên
Giàn Tạ Đa Năng Zasami Có xà đơn xà kép gồm 1 đòn tạ 1m5 - Tặng kèm 1 đôi găng tay - Lựa chọn mức tạ ngẫu nhiên
Đã bán 6
6.390.000 ₫
-22%
is_best_price_guaranteed
Giàn tạ đa năng Zasami DV 2014 kèm 54kg tạ gang , đòn tạ 1m5, 1 găng tay tập tạ
Giàn tạ đa năng Zasami DV 2014 kèm 54kg tạ gang , đòn tạ 1m5, 1 găng tay tập tạ
Đã bán 2
4.382.000 ₫
-29%
Bộ đòn 1m5 - 30kg tạ (2 đĩa 5kg - 4 đĩa 2kg - 4 đĩa 3kg )
Bộ đòn 1m5 - 30kg tạ (2 đĩa 5kg - 4 đĩa 2kg - 4 đĩa 3kg )
Đã bán 18
1.200.000 ₫
-20%
Bộ 2 đòn tay 20kg tạ ( 2 đĩa 2kg, 2 đĩa 3kg, 2 đĩa 5kg )
Bộ 2 đòn tay 20kg tạ ( 2 đĩa 2kg, 2 đĩa 3kg, 2 đĩa 5kg )
Đã bán 55
865.000 ₫
-1%
Bộ 20kg Tạ (4 Đĩa 5kg)
Bộ 20kg Tạ (4 Đĩa 5kg)
Đã bán 63
600.000 ₫
-17%
Giàn tạ đa năng DV-2014 - Tặng kèm bao tay
Giàn tạ đa năng DV-2014 - Tặng kèm bao tay
Đã bán 44
2.489.000 ₫
-11%
is_best_price_guaranteed
Bộ 2 đòn tay 32kg tạ ( 8 đĩa 3kg, 4 đĩa 2kg )
Bộ 2 đòn tay 32kg tạ ( 8 đĩa 3kg, 4 đĩa 2kg )
Đã bán 89
1.250.000 ₫
-1%
Bộ 2 Đòn Tạ Tay - 32kg Tạ
Bộ 2 Đòn Tạ Tay - 32kg Tạ
Đã bán 84
1.230.000 ₫
-15%
Bộ đòn 1m5 - 20kg tạ ( 2 đĩa 5kg - 2 đĩa 3kg - 2 đĩa 2kg )
Bộ đòn 1m5 - 20kg tạ ( 2 đĩa 5kg - 2 đĩa 3kg - 2 đĩa 2kg )
Đã bán 25
1.000.000 ₫
-26%
Bộ 10kg Tạ (2 Đĩa 5kg)
Bộ 10kg Tạ (2 Đĩa 5kg)
Đã bán 111
315.000 ₫
-35%
is_best_price_guaranteed
Bộ 2 Đòn Tạ Tay - 20kg Tạ
Bộ 2 Đòn Tạ Tay - 20kg Tạ
Đã bán 47
870.000 ₫
-30%
Bộ Đòn Tạ 1m5 - 16kg Tạ Gang (2 Đĩa 5kg - 2 Đĩa 3kg)
Bộ Đòn Tạ 1m5 - 16kg Tạ Gang (2 Đĩa 5kg - 2 Đĩa 3kg)
Đã bán 22
930.000 ₫
-27%
Bộ 2 đòn tạ tay 16kg ( 8 đĩa 2kg )
Bộ 2 đòn tạ tay 16kg ( 8 đĩa 2kg )
Đã bán 41
830.000 ₫
-34%
Tạ đĩa gang phi 27 loại 5 kg (quả)
Tạ đĩa gang phi 27 loại 5 kg (quả)
Đã bán 575
155.000 ₫
-28%
is_best_price_guaranteed