Tiki cho e hỏi sản phẩm Venus BRP 54 và BR 64 khác nhau thế nào mà chênh nhau về giá thế ạ ? Và sản phẩm nào tốt hơn?

Các câu trả lời

0

Thích

Minh. Phung Vu Uyen

Chào bạn, sản phẩm có mã BRP-54 màu bông tắm chỉ có một, còn mã BR-64 màu bông tắm có hai màu, nên hai sản phẩm sẽ có hai giá khác nhau bạn nhé.

Thích