đầu bút to hk ạ

Các câu trả lời

0

Thích

Ha. Nguyen Thi Thu

Chào bạn, loại này đầu sáp, nên nét của nó khá lớn, khoảng trên 2,5mm, còn nếu kích thước chính xác thì rất khó nói, vì càng viết đầu sáp sẽ càng bằng phẳng lại, nên nét nó to dần bạn nhé.

Thích