Đăng Nhập / Đăng Ký

Các Loại Thịt Khác:

27 kết quả

[Chỉ giao HCM] - NẠM BỤNG TRÂU 106 - [Giao siêu tốc] - Cắt khối 1kg
[Chỉ giao HCM] - NẠM BỤNG TRÂU 106 - [Giao siêu tốc] - Cắt khối 1kg
Đã bán 62
145.000 ₫
-9%
[Chỉ giao Q2, Q9, Thủ Đức] - Sườn Cừu Úc cắt 2cm JMF - 1kg
[Chỉ giao Q2, Q9, Thủ Đức] - Sườn Cừu Úc cắt 2cm JMF - 1kg
Đã bán 44
350.000 ₫
-13%
[Chỉ Giao HCM] - CÁ SẤU NGUYÊN CON LD 1kg
[Chỉ Giao HCM] - CÁ SẤU NGUYÊN CON LD 1kg
55.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - ĐÀ ĐIỂU FILE 1kg
[Chỉ Giao HCM] - ĐÀ ĐIỂU FILE 1kg
50.000 ₫
[Chỉ giao HCM] - BẮP HOA TRÂU 60S - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - BẮP HOA TRÂU 60S - [Giao siêu tốc]
Đã bán 19
220.000 ₫
-12%
[Chỉ Giao HN] - Vịt ta - 1,5kg
[Chỉ Giao HN] - Vịt ta - 1,5kg
Đã bán 8
172.000 ₫
-9%
[Chỉ Giao HCM] - CÁ SẤU FILE 1KG
[Chỉ Giao HCM] - CÁ SẤU FILE 1KG
65.000 ₫
-46%
[Chỉ Giao HCM] - CỔ ĐÀ ĐIỂU 1kg
[Chỉ Giao HCM] - CỔ ĐÀ ĐIỂU 1kg
45.000 ₫
-31%
[Chỉ giao HCM] - Trâu gác bếp Tây Bắc
[Chỉ giao HCM] - Trâu gác bếp Tây Bắc
900.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - THỊT ĐÙI ĐÀ ĐIỂU 1kg
[Chỉ Giao HCM] - THỊT ĐÙI ĐÀ ĐIỂU 1kg
225.000 ₫
-10%
[Chỉ Giao HCM] - SƯỜN ĐÀ ĐIỂU 1kg
[Chỉ Giao HCM] - SƯỜN ĐÀ ĐIỂU 1kg
90.000 ₫
-25%
[Chỉ Giao HCM] - CÁNH ĐÀ ĐIỂU 1kg
[Chỉ Giao HCM] - CÁNH ĐÀ ĐIỂU 1kg
110.000 ₫
-15%
[Chỉ Giao HN] - Chim bồ câu
[Chỉ Giao HN] - Chim bồ câu
Đã bán 6
90.000 ₫
-9%
[Chỉ giao HN] - Thịt vịt quê
[Chỉ giao HN] - Thịt vịt quê
125.000 ₫
-10%
Sườn cừu
Sườn cừu
200.000 ₫
-13%
[Chỉ Giao HCM] - DẠ DÀY ĐÀ ĐIỂU 1kg
[Chỉ Giao HCM] - DẠ DÀY ĐÀ ĐIỂU 1kg
225.000 ₫
-8%
[Chỉ giao HN] - Thịt ngan quê
[Chỉ giao HN] - Thịt ngan quê
139.000 ₫
-7%
Sườn Cừu Có Xương Cắt Kiểu Pháp Cắt Lát - 500gr
Sườn Cừu Có Xương Cắt Kiểu Pháp Cắt Lát - 500gr
Đã bán 3
379.000 ₫
-10%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Bắp cừu / 1kg
Bắp cừu / 1kg
230.000 ₫
-8%
Sườn Cừu Có Xương Cắt Kiểu Pháp Cắt Lát - 1Kg
Sườn Cừu Có Xương Cắt Kiểu Pháp Cắt Lát - 1Kg
829.000 ₫
-17%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Sườn Cừu Có Xương Cắt Kiểu Pháp 1 khối - 900 - 1.2Kg
Sườn Cừu Có Xương Cắt Kiểu Pháp 1 khối - 900 - 1.2Kg
699.000 ₫
-9%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Sườn Cừu Có Xương Cắt Kiểu Pháp 1 Khối - 900gr - 1.2Kg
Sườn Cừu Có Xương Cắt Kiểu Pháp 1 Khối - 900gr - 1.2Kg
769.000 ₫
-17%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ giao HCM] - SƯỜN CỪU ÚC - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - SƯỜN CỪU ÚC - [Giao siêu tốc]
Đã bán 1
418.000 ₫
-7%
Sườn Cừu Có Xương Cắt Kiểu Pháp Cắt Lát - 1Kg
Sườn Cừu Có Xương Cắt Kiểu Pháp Cắt Lát - 1Kg
Đã bán 1
749.000 ₫
-10%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Sườn Cừu Có Xương Cắt Kiểu Pháp Cắt Lát - 500gr
Sườn Cừu Có Xương Cắt Kiểu Pháp Cắt Lát - 500gr
419.000 ₫
-17%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Sườn Cừu Có Xương Cắt Kiểu Pháp Cắt Lát - 1Kg
Sườn Cừu Có Xương Cắt Kiểu Pháp Cắt Lát - 1Kg
829.000 ₫
-17%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ giao HN] - Chim câu Hòa Bình
[Chỉ giao HN] - Chim câu Hòa Bình
99.000 ₫
-18%