Một điện thoại cùng lúc có thể dùng nhiều camera không?

Các câu trả lời

Câu hỏi này chưa có câu trả lời nào. Hãy là người đầu tiên tham gia!