Đăng Nhập / Đăng Ký

Cây để bàn:

980 kết quả

Bạn muốn giao hàng tới đâu? - NHẬP ĐỊA CHỈ
Sen Đá Ruby Đỏ - 7x7x15 Cm - Cây Mini Để Bàn & Chậu Gốm Sứ Bát Tràng Trồng Cây Sen Đá, Xương Rồng, Tiểu cảnh Terrarium - Dáng Trôn Ốc
Sen Đá Ruby Đỏ - 7x7x15 Cm - Cây Mini Để Bàn & Chậu Gốm Sứ Bát Tràng Trồng Cây Sen Đá, Xương Rồng, Tiểu cảnh Terrarium - Dáng Trôn Ốc
(34)
15.000 ₫
Freeship
Cây Kim Tiền để bàn
Cây Kim Tiền để bàn
(45)
89.000 ₫
-41%
Chậu sứ cây Phú Quý tặng kèm đá trang trí
Chậu sứ cây Phú Quý tặng kèm đá trang trí
(7)
125.100 ₫
-31%
Freeship
Cây Tùng Bồng Lai để bàn
Cây Tùng Bồng Lai để bàn
(18)
99.000 ₫
-60%
Cây Lưỡi Hổ Thái để bàn
Cây Lưỡi Hổ Thái để bàn
(32)
115.000 ₫
-43%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Freeship
Cây Kim Ngân tam lộc để bàn
Cây Kim Ngân tam lộc để bàn
(13)
99.000 ₫
-51%
Freeship
Chậu Cây Đuôi Công Tím
Chậu Cây Đuôi Công Tím
(6)
116.100 ₫
-51%
Bộ 4 cây sen đá kim cương 4 màu
Bộ 4 cây sen đá kim cương 4 màu
(9)
270.000 ₫
-29%
Freeship
Cây Sen Đá Móng Rồng- 7x7x15 Cm - Chậu Đa Diện - Gốm Sứ Bát Tràng - Cây Mini Để Bàn & Chậu Trồng Cây Sen Đá, Xương Rồng, Tiểu cảnh Terrarium
Cây Sen Đá Móng Rồng- 7x7x15 Cm - Chậu Đa Diện - Gốm Sứ Bát Tràng - Cây Mini Để Bàn & Chậu Trồng Cây Sen Đá, Xương Rồng, Tiểu cảnh Terrarium
(7)
71.100 ₫
-35%
Chậu sứ cây Kim Tiền tặng kèm đá trang trí
Chậu sứ cây Kim Tiền tặng kèm đá trang trí
(4)
116.100 ₫
-47%
Cây Vạn Niên Thanh thủy sinh để bàn
Cây Vạn Niên Thanh thủy sinh để bàn
(14)
120.000 ₫
-40%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Freeship
Cây Kim Ngân 3 thân để bàn
Cây Kim Ngân 3 thân để bàn
(18)
99.000 ₫
-75%
Chậu cây Trường Sinh xanh để bàn tặng kèm đá trang trí
Chậu cây Trường Sinh xanh để bàn tặng kèm đá trang trí
(5)
99.000 ₫
-34%
Chậu thuỷ tinh cây nha đam thuỷ canh tặng kèm đá trang trí
Chậu thuỷ tinh cây nha đam thuỷ canh tặng kèm đá trang trí
(4)
125.100 ₫
-31%
Chậu Cây Ngọc Ngân Thủy Sinh
Chậu Cây Ngọc Ngân Thủy Sinh
(6)
145.000 ₫
-36%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Freeship
Cây Cau Tiểu Trâm để bàn
Cây Cau Tiểu Trâm để bàn
(16)
107.100 ₫
-46%
Chậu sứ cây xương rồng Thanh Sơn tặng kèm đá trang trí
Chậu sứ cây xương rồng Thanh Sơn tặng kèm đá trang trí
(4)
115.000 ₫
-8%
Freeship
Cây Kim Phát Tài mini để bàn (cây Kim Tiền) (Cây, chậu gốm & đĩa lót)
Cây Kim Phát Tài mini để bàn (cây Kim Tiền) (Cây, chậu gốm & đĩa lót)
(10)
143.650 ₫
-43%
Chậu sứ cây Hương Thảo  tặng kèm đá trang trí
Chậu sứ cây Hương Thảo tặng kèm đá trang trí
(3)
125.000 ₫
-34%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Combo 10 Chậu Sen Đá Đủ Loại
Combo 10 Chậu Sen Đá Đủ Loại
(6)
199.000 ₫
-34%
Freeship
Combo: cây Lưỡi Hổ Thái, bình tưới
Combo: cây Lưỡi Hổ Thái, bình tưới
(4)
79.000 ₫
-61%
Chậu thuỷ tinh cỏ đồng tiền thuỷ canh tặng kèm đá trang trí
Chậu thuỷ tinh cỏ đồng tiền thuỷ canh tặng kèm đá trang trí
(3)
90.000 ₫
-25%
Freeship
Chậu Cây Trúc Phú Quý Thủy Sinh
Chậu Cây Trúc Phú Quý Thủy Sinh
(2)
134.100 ₫
-40%
Chậu cây phát tài phú quý 2 tầng
Chậu cây phát tài phú quý 2 tầng
(1)
85.000 ₫
-29%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Freeship
Cây Lan Ý thủy sinh để bàn
Cây Lan Ý thủy sinh để bàn
(10)
179.000 ₫
-28%
Freeship
Cây Kim Ngân để bàn
Cây Kim Ngân để bàn
(3)
134.100 ₫
-73%
Cây Tùng Thơm Chậu Nhựa
Cây Tùng Thơm Chậu Nhựa
(2)
115.000 ₫
-39%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Freeship
Cây Cẩm Nhung - 6x6x8 Cm - Lá Mầu Xanh Sọc Trắng - Tán Cao - Cây Mini Để Bàn & Chậu Gốm Sứ Bát Tràng Trồng Cây Fittonia (May Mắn), Sen Đá, Xương Rồng, Tiểu Cảnh Terrarium - Chậu Lục Giác Trắng
Cây Cẩm Nhung - 6x6x8 Cm - Lá Mầu Xanh Sọc Trắng - Tán Cao - Cây Mini Để Bàn & Chậu Gốm Sứ Bát Tràng Trồng Cây Fittonia (May Mắn), Sen Đá, Xương Rồng, Tiểu Cảnh Terrarium - Chậu Lục Giác Trắng
(7)
79.000 ₫
-39%
Cây Lan Ý Thủy Sinh
Cây Lan Ý Thủy Sinh
(16)
225.000 ₫
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Cây Lưỡi Hổ Vàng mini để bàn
Cây Lưỡi Hổ Vàng mini để bàn
(12)
78.000 ₫
-48%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Cây sen đá Kim Cương màu xanh dương tặng kèm đất trồng
Cây sen đá Kim Cương màu xanh dương tặng kèm đất trồng
(1)
75.000 ₫
-21%
Freeship
Cây Ngũ Gia Bì để bàn
Cây Ngũ Gia Bì để bàn
(14)
143.100 ₫
-43%
Chậu thuỷ tinh cây 3 cây Phát Tài Búp Sen tặng kèm đá trang trí
Chậu thuỷ tinh cây 3 cây Phát Tài Búp Sen tặng kèm đá trang trí
(1)
135.000 ₫
-25%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Freeship
Cây Xương Rồng Thanh Sơn - 7x7x20 Cm - Chậu Cây Mini Để Bàn - Chậu Sứ Trồng Cây Dáng Quả Trứng – Cây Xương Rồng Mini Thật
Cây Xương Rồng Thanh Sơn - 7x7x20 Cm - Chậu Cây Mini Để Bàn - Chậu Sứ Trồng Cây Dáng Quả Trứng – Cây Xương Rồng Mini Thật
(7)
79.000 ₫
-34%
Chậu cây phát tài phú quý 4 tầng
Chậu cây phát tài phú quý 4 tầng
(2)
175.000 ₫
-10%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Chậu sứ cây hồng môn đỏ tặng kèm đá trang trí
Chậu sứ cây hồng môn đỏ tặng kèm đá trang trí
(3)
155.000 ₫
-38%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Chậu sứ cây Ngọc Ngân tặng kèm đá trang trí
Chậu sứ cây Ngọc Ngân tặng kèm đá trang trí
(2)
165.000 ₫
-8%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Chậu sứ cây Tùng Bồng Lai tặng kèm đá trang trí
Chậu sứ cây Tùng Bồng Lai tặng kèm đá trang trí
(4)
190.000 ₫
-14%
Chậu thuỷ tinh cây hồng môn thuỷ canh tặng kèm đá trang trí
Chậu thuỷ tinh cây hồng môn thuỷ canh tặng kèm đá trang trí
(1)
149.000 ₫
-40%
Chậu sứ cây Ngũ Gia Bì tặng kèm đá trang trí
Chậu sứ cây Ngũ Gia Bì tặng kèm đá trang trí
(5)
107.100 ₫
-41%
Chậu sứ cây Trầu Bà Bông tặng kèm đá trang trí
Chậu sứ cây Trầu Bà Bông tặng kèm đá trang trí
(3)
80.100 ₫
-47%
Freeship
Combo: cây Tùng Bồng Lai, bình tưới cây
Combo: cây Tùng Bồng Lai, bình tưới cây
(5)
99.000 ₫
-60%
Cây tùng xà bonsai
Cây tùng xà bonsai
(8)
225.000 ₫
-30%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Cây Hương Thảo
Cây Hương Thảo
(5)
145.000 ₫
-36%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Freeship
Chậu Cây Kim Tiền
Chậu Cây Kim Tiền
(2)
134.100 ₫
-66%
Cây Sen đá đế vương cỡ đại
NGỪNG KINH DOANH
Cây Sen đá đế vương cỡ đại
99.000 ₫
-18%
Chậu đất nung cây Sen Đá  nâu tặng kèm đá trang trí
Chậu đất nung cây Sen Đá nâu tặng kèm đá trang trí
(6)
95.000 ₫
-21%
Freeship
Bộ 2 Cây Mini Để Bàn - 8x8x20 Cm - Cây Lưỡi Hổ, Cẩm Nhung Fittonnia & Chậu Trồng Cây Gốm Sứ Bát Tràng - Dáng Nón Cụt
Bộ 2 Cây Mini Để Bàn - 8x8x20 Cm - Cây Lưỡi Hổ, Cẩm Nhung Fittonnia & Chậu Trồng Cây Gốm Sứ Bát Tràng - Dáng Nón Cụt
149.000 ₫
-56%