Đăng Nhập / Đăng Ký

Cây ngoài trời:

172 kết quả

Bạn muốn giao hàng tới đâu? - NHẬP ĐỊA CHỈ
Cây cầu cảnh trang trí bể cá, hồ nông bộ, sân vườn, thác nước
Cây cầu cảnh trang trí bể cá, hồ nông bộ, sân vườn, thác nước
(4)
73.000 ₫
-63%
Phong Lan Đai Châu
Phong Lan Đai Châu
1.022.000 ₫
-6%
Freeship
Bộ 10 cây Cúc Tần Ấn Độ - Cây trồng hàng rào, cây leo trồng ban công chống nóng
Bộ 10 cây Cúc Tần Ấn Độ - Cây trồng hàng rào, cây leo trồng ban công chống nóng
(5)
387.030 ₫
-14%
Cây Linh Sam Bonsai Bụi - Chậu Bonsai
Cây Linh Sam Bonsai Bụi - Chậu Bonsai
(1)
183.000 ₫
-27%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Freeship
Combo 3 cây giống cây leo cúc tần Ấn Độ
Combo 3 cây giống cây leo cúc tần Ấn Độ
126.650 ₫
-15%
Cây Giống Trái Siro
Cây Giống Trái Siro
(2)
135.000 ₫
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Cây Cúc Tần Ấn Độ - Cây Trồng Hàng Rào, Cây Leo Trồng Ban Công Chống Nóng
Cây Cúc Tần Ấn Độ - Cây Trồng Hàng Rào, Cây Leo Trồng Ban Công Chống Nóng
(1)
39.000 ₫
-20%
Cây Giống Ổi Sim Nhật
Cây Giống Ổi Sim Nhật
125.000 ₫
-50%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Freeship
Bộ 5 cây Cúc Tần Ấn Độ - Cây trồng hàng rào, cây leo trồng ban công chống nóng
Bộ 5 cây Cúc Tần Ấn Độ - Cây trồng hàng rào, cây leo trồng ban công chống nóng
(2)
179.100 ₫
-28%
Cây Không Khí Dứa Đỏ Và Tóc Tiên
Cây Không Khí Dứa Đỏ Và Tóc Tiên
(2)
160.000 ₫
-30%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Cây Húng Chanh
Cây Húng Chanh
95.000 ₫
-47%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Bộ 4 Cây Cúc Tần Ấn Độ - Cây Trồng Hàng Rào, Cây Leo Trồng Ban Công Chống Nóng (Tặng Kèm Găng Tay & Xẻng Trồng Cây)
Bộ 4 Cây Cúc Tần Ấn Độ - Cây Trồng Hàng Rào, Cây Leo Trồng Ban Công Chống Nóng (Tặng Kèm Găng Tay & Xẻng Trồng Cây)
(1)
149.000 ₫
-25%
Cây Hoa Lài( Nhài) Chậu Nhựa
Cây Hoa Lài( Nhài) Chậu Nhựa
(9)
150.000 ₫
-25%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Cây cầu nhựa trang trí bể cá -Mô hình cầu non bộ trang trí hồ cá 7*19*8 cm+ Tặng hình dán ngẫu nhiên
Cây cầu nhựa trang trí bể cá -Mô hình cầu non bộ trang trí hồ cá 7*19*8 cm+ Tặng hình dán ngẫu nhiên
(1)
104.000 ₫
-48%
Bộ 9 Cây Cúc Tần Ấn Độ - Cây Trồng Hàng Rào, Cây Leo Trồng Ban Công Chống Nóng (Tặng Kèm Găng Tay & Xẻng Trồng Cây)
Bộ 9 Cây Cúc Tần Ấn Độ - Cây Trồng Hàng Rào, Cây Leo Trồng Ban Công Chống Nóng (Tặng Kèm Găng Tay & Xẻng Trồng Cây)
359.100 ₫
-20%
Chậu Giống Cây Cỏ Ngọt
Chậu Giống Cây Cỏ Ngọt
(2)
110.000 ₫
-45%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Cây Lan Càng Cua (Cây Tiểu Quỳnh)
Cây Lan Càng Cua (Cây Tiểu Quỳnh)
(1)
119.000 ₫
-41%
Chỉ giao Hải Phòng
Bộ 7 Cây Cúc Tần Ấn Độ - Cây Trồng Hàng Rào, Cây Leo Trồng Ban Công Chống Nóng (Tặng Kèm Găng Tay & Xẻng Trồng Cây)
Bộ 7 Cây Cúc Tần Ấn Độ - Cây Trồng Hàng Rào, Cây Leo Trồng Ban Công Chống Nóng (Tặng Kèm Găng Tay & Xẻng Trồng Cây)
254.150 ₫
-27%
Sương Sâm Lông - Chậu Rau Dược Liệu
Sương Sâm Lông - Chậu Rau Dược Liệu
(1)
120.000 ₫
-37%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Xương rồng trụ chia
Xương rồng trụ chia
85.000 ₫
-3%
Dây Cúc Tần Ấn Độ
Dây Cúc Tần Ấn Độ
39.000 ₫
-13%
Chậu dây leo hoa Thiên Lý
Chậu dây leo hoa Thiên Lý
95.000 ₫
-21%
Cây Ớt Xinh
Cây Ớt Xinh
(3)
125.000 ₫
-31%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Combo 5 Ngó Dâu New Zealand - Cây Ăn Quả
Combo 5 Ngó Dâu New Zealand - Cây Ăn Quả
(1)
149.000 ₫
-22%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Cây sen đá mix xương rồng
Cây sen đá mix xương rồng
(3)
185.000 ₫
-34%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Dây Cúc Tần Ấn Độ
Dây Cúc Tần Ấn Độ
39.000 ₫
-41%
Lan Chu Đỉnh Mix Màu - Hoa Lan
Lan Chu Đỉnh Mix Màu - Hoa Lan
(1)
120.000 ₫
-40%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Cây Giống Cherry Surinam (Cherry Khía)
Cây Giống Cherry Surinam (Cherry Khía)
250.000 ₫
-11%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Cây Phúc Lộc Thọ
Cây Phúc Lộc Thọ
225.000 ₫
-12%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Cây Bàng Singapore
Cây Bàng Singapore
230.000 ₫
-8%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Bộ 2 Cây Cúc Tần Ấn Độ - Cây Trồng Hàng Rào, Cây Leo Trồng Ban Công Chống Nóng
Bộ 2 Cây Cúc Tần Ấn Độ - Cây Trồng Hàng Rào, Cây Leo Trồng Ban Công Chống Nóng
(1)
79.000 ₫
-20%
Bộ 8 Cây Cúc Tần Ấn Độ - Cây Trồng Hàng Rào, Cây Leo Trồng Ban Công Chống Nóng
Bộ 8 Cây Cúc Tần Ấn Độ - Cây Trồng Hàng Rào, Cây Leo Trồng Ban Công Chống Nóng
(1)
349.000 ₫
-13%
MAX FLOWER
MAX FLOWER
80.000 ₫
Cây sứ Thái gốc to đang có hoa và nụ ST1
Cây sứ Thái gốc to đang có hoa và nụ ST1
250.000 ₫
-14%
Chậu Rau Tía Tô
Chậu Rau Tía Tô
60.000 ₫
-48%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Bộ 6 Cây Cúc Tần Ấn Độ - Cây Trồng Hàng Rào, Cây Leo Trồng Ban Công Chống Nóng (Tặng Kèm Găng Tay & Xẻng Trồng Cây)
Bộ 6 Cây Cúc Tần Ấn Độ - Cây Trồng Hàng Rào, Cây Leo Trồng Ban Công Chống Nóng (Tặng Kèm Găng Tay & Xẻng Trồng Cây)
249.000 ₫
-17%
Chậu hoa hồng
Chậu hoa hồng
225.000 ₫
-27%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Cây Lan Denro MS1
Cây Lan Denro MS1
185.000 ₫
-16%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Cây Hồng Tỉ Muội MS1
Cây Hồng Tỉ Muội MS1
(1)
165.000 ₫
-25%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Cây Hương Thảo
Cây Hương Thảo
(1)
79.000 ₫
-37%
Chỉ giao Hải Phòng
Chậu hoa hồng vàng
Chậu hoa hồng vàng
149.000 ₫
-53%
Chỉ giao Hải Phòng
Cây lưỡi hổ ngoài trời
Cây lưỡi hổ ngoài trời
(1)
450.000 ₫
-47%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Cây sen đá
Cây sen đá
(1)
145.000 ₫
-48%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Cây hoa hồng
Cây hoa hồng
225.000 ₫
-30%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Cây Cẩm Tú Cầu
Cây Cẩm Tú Cầu
175.000 ₫
-20%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Cây Hồng Tỉ Muội MS2
Cây Hồng Tỉ Muội MS2
165.000 ₫
-25%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Cây Rau Thơm
Cây Rau Thơm
75.000 ₫
-40%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Cây Húng Lủi
Cây Húng Lủi
95.000 ₫
-47%
Chỉ giao Hồ Chí Minh