chảo này có nắp không ạ?

Các câu trả lời

0

Thích

Trương Cát Quỳnh

Chào bạn, sản phẩm này hiện không có nắp đi kèm bạn nhé.

Thích