Tiki ơi, cuốn này là khổ bỏ túi hay khổ lớn ạ?

Các câu trả lời

0

Thích

Trần Đinh Ngọc Xuân

Chào bạn, kích thước sách này là 3.0 x 17.0 x 10.0cm nên là khổ bỏ túi bạn nha.

Thích