Đăng Nhập / Đăng Ký

Sách Chính Trị - Pháp Lý:

1k+ kết quả

Bạn muốn giao hàng tới đâu? - NHẬP ĐỊA CHỈ
Bộ Luật Lao Động (sửa đổi) Năm 2019
Bộ Luật Lao Động (sửa đổi) Năm 2019
(126)
40.000 ₫
-38%
Luật Doanh Nghiệp
Luật Doanh Nghiệp
(60)
41.900 ₫
-21%
Luật Doanh Nghiệp Năm 2020
Luật Doanh Nghiệp Năm 2020
(21)
52.100 ₫
-20%
Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành)
Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành)
(141)
53.900 ₫
-27%
Freeship
Pháp Luật Về Hợp Đồng - Các Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản - LS Trương Nhật Quang
Pháp Luật Về Hợp Đồng - Các Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản - LS Trương Nhật Quang
(20)
800.000 ₫
Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (Hiện Hành)
Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (Hiện Hành)
(92)
75.700 ₫
-21%
Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)
Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)
(99)
95.000 ₫
-14%
Luật Đầu Tư
Luật Đầu Tư
(28)
25.000 ₫
-22%
Bộ Luật Lao Động
Bộ Luật Lao Động
(41)
23.900 ₫
-35%
Luật Sở Hữu Trí Tuệ (Hiện Hành, Sửa Đổi Bổ Sung 2009,2019)
Luật Sở Hữu Trí Tuệ (Hiện Hành, Sửa Đổi Bổ Sung 2009,2019)
(40)
34.900 ₫
-27%
Luật Doanh Nghiệp Năm 2020
Luật Doanh Nghiệp Năm 2020
(7)
45.000 ₫
-10%
Thần Thoại Sisyphus
Thần Thoại Sisyphus
(41)
67.900 ₫
-20%
Những Anh Hùng Của Lịch Sử
Những Anh Hùng Của Lịch Sử
(66)
165.900 ₫
-37%
Cộng Hòa (Tái Bản 2018)
Cộng Hòa (Tái Bản 2018)
(61)
154.900 ₫
-39%
Bàn Về Khế Ước Xã Hội (Tái Bản)
Bàn Về Khế Ước Xã Hội (Tái Bản)
(65)
76.700 ₫
-39%
Sự An Ủi Của Triết Học
Sự An Ủi Của Triết Học
(73)
71.900 ₫
-27%
Hiến Pháp Việt Nam Qua Các Thời Kỳ (Các Bản Hiến Pháp Năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013)
Hiến Pháp Việt Nam Qua Các Thời Kỳ (Các Bản Hiến Pháp Năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013)
(42)
53.900 ₫
-21%
Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Tài Liệu Phục Vụ Môn Học Luật Hiến Pháp Việt Nam
Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Tài Liệu Phục Vụ Môn Học Luật Hiến Pháp Việt Nam
(43)
89.000 ₫
-9%
Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2019) - Tái bản năm 2020
Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2019) - Tái bản năm 2020
(30)
86.500 ₫
-15%
33 Chiến Lược Của Chiến Tranh
33 Chiến Lược Của Chiến Tranh
(69)
142.400 ₫
-23%
Pháp luật về môi giới, đầu tư kinh doanh bất động sản- nhà ở và đất đai
Pháp luật về môi giới, đầu tư kinh doanh bất động sản- nhà ở và đất đai
(23)
198.000 ₫
-43%
Chính Trị Luận (Tái Bản 2018)
Chính Trị Luận (Tái Bản 2018)
(30)
108.900 ₫
-36%
Luật Nhà Ở (Hiện Hành) - Tái Bản 2020
Luật Nhà Ở (Hiện Hành) - Tái Bản 2020
(21)
29.500 ₫
-20%
Ngày Cuối Trong Đời Socrates (Tái Bản 2018)
Ngày Cuối Trong Đời Socrates (Tái Bản 2018)
(27)
84.600 ₫
-39%
Luật Đất Đai Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành- Văn Bản Được Cập Nhật Hợp Nhất Đến Năm 2020
Luật Đất Đai Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành- Văn Bản Được Cập Nhật Hợp Nhất Đến Năm 2020
(19)
120.000 ₫
Quân Vương – Thuật Cai Trị (Tái Bản)
Quân Vương – Thuật Cai Trị (Tái Bản)
(62)
66.700 ₫
-39%
Freeship
Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)
Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)
(23)
41.000 ₫
-9%
Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
(27)
48.000 ₫
Luật Thuế ( Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành)
Luật Thuế ( Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành)
(6)
65.000 ₫
Chính Trị Học
Chính Trị Học
(10)
157.000 ₫
-13%
Luận Về Yêu (Tái Bản 2018)
Luận Về Yêu (Tái Bản 2018)
(81)
53.500 ₫
-32%
Chính Trị Đảng Phái Tại Hoa Kỳ
Chính Trị Đảng Phái Tại Hoa Kỳ
(32)
167.900 ₫
-38%
Luật Xây Dựng (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2016, 2018, 2019, 2020)
Luật Xây Dựng (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2016, 2018, 2019, 2020)
(21)
32.500 ₫
-28%
Nhật Ký Phi Công Tiêm Kích
Nhật Ký Phi Công Tiêm Kích
(27)
148.000 ₫
-1%
Những Cuộc Chinh Phạt Của Alexander Đại Đế (Tái Bản 2018)
Những Cuộc Chinh Phạt Của Alexander Đại Đế (Tái Bản 2018)
(24)
122.400 ₫
-38%
Văn Minh Phương Tây Và Phần Còn Lại Của Thế Giới
Văn Minh Phương Tây Và Phần Còn Lại Của Thế Giới
(23)
111.900 ₫
-41%
Dịch Học Tinh Hoa
Dịch Học Tinh Hoa
(47)
79.900 ₫
-20%
Bàn Về Tinh Thần Pháp Luật (Tái Bản 2018)
Bàn Về Tinh Thần Pháp Luật (Tái Bản 2018)
(65)
113.600 ₫
-35%
Freeship
Chỉ Dẫn Áp Dụng Các Điều Và Văn Bản Pháp Luật Đất Đai Từ Năm 2013 Đến Năm 2018
Chỉ Dẫn Áp Dụng Các Điều Và Văn Bản Pháp Luật Đất Đai Từ Năm 2013 Đến Năm 2018
(14)
270.000 ₫
-29%
Thăm Dò Tiềm Thức - Tủ Sách Tinh Hoa
Thăm Dò Tiềm Thức - Tủ Sách Tinh Hoa
(43)
45.000 ₫
Chu Dịch Huyền Giải
Chu Dịch Huyền Giải
(37)
55.500 ₫
-31%
Luật Lao Động (2020)
Luật Lao Động (2020)
(12)
34.000 ₫
-8%
Luật Đầu Tư Năm 2020
Luật Đầu Tư Năm 2020
(5)
27.000 ₫
-10%
Freeship
Từ điển pháp luật Việt Nam
Từ điển pháp luật Việt Nam
(27)
300.000 ₫
-50%
Sách - Luật chứng khoán năm 2019
Sách - Luật chứng khoán năm 2019
(3)
37.000 ₫
-8%
KHÁM PHÁ PHÁP LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TỪ A ĐẾN Z
KHÁM PHÁ PHÁP LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TỪ A ĐẾN Z
399.000 ₫
-20%
Về Trung Quốc (Henry Kissinger)
Về Trung Quốc (Henry Kissinger)
(43)
201.900 ₫
-32%
Sự Va Chạm Giữa Các Nền Văn Minh Và Sự Tái Lập Trật Tự Thế Giới (Tái Bản 2018)
Sự Va Chạm Giữa Các Nền Văn Minh Và Sự Tái Lập Trật Tự Thế Giới (Tái Bản 2018)
(34)
127.600 ₫
-39%