Đăng Nhập / Đăng Ký

Sách Chính Trị - Pháp Lý:

1k+ kết quả

Freeship
Luật Doanh Nghiệp Năm 2020
Luật Doanh Nghiệp Năm 2020
(4)
35.000 ₫
-30%
Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành)
NGỪNG KINH DOANH
Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành)
(6)
66.600 ₫
-10%
Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)
Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)
(31)
88.800 ₫
-20%
Freeship
Luật Doanh Nghiệp Năm 2020
Luật Doanh Nghiệp Năm 2020
(6)
35.000 ₫
-46%
600 Câu Hỏi Dùng Cho Sát Hạch, Cấp Giấy Phép Lái Xe Cơ Giới Đường Bộ
600 Câu Hỏi Dùng Cho Sát Hạch, Cấp Giấy Phép Lái Xe Cơ Giới Đường Bộ
(72)
45.000 ₫
Freeship
Pháp Luật Về Hợp Đồng - Các Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản - LS Trương Nhật Quang
Pháp Luật Về Hợp Đồng - Các Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản - LS Trương Nhật Quang
(39)
800.000 ₫
Freeship
Luật Thuế ( Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành)
Luật Thuế ( Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành)
(3)
45.500 ₫
-30%
Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII (2 tập)
Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII (2 tập)
(14)
96.000 ₫
Luật Đất Đai (Hiện Hành, Sửa Đổi Bsung 2018)
Luật Đất Đai (Hiện Hành, Sửa Đổi Bsung 2018)
(24)
51.000 ₫
-6%
Freeship
Luật Đầu Tư Năm 2020
Luật Đầu Tư Năm 2020
(1)
21.000 ₫
-30%
Những Bài Học Lịch Sử
Những Bài Học Lịch Sử
(27)
60.800 ₫
-36%
Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2019) - Tái bản năm 2020
Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2019) - Tái bản năm 2020
(77)
85.000 ₫
-17%
Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (Hiện Hành)
Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (Hiện Hành)
(3)
76.800 ₫
-20%
Freeship
Pháp luật về môi giới, đầu tư kinh doanh bất động sản- nhà ở và đất đai
Pháp luật về môi giới, đầu tư kinh doanh bất động sản- nhà ở và đất đai
(41)
198.000 ₫
-43%
Freeship
Sách - bộ luật lao động năm 2019
Sách - bộ luật lao động năm 2019
(4)
28.000 ₫
-30%
Văn Minh Phương Tây Và Phần Còn Lại Của Thế Giới
Văn Minh Phương Tây Và Phần Còn Lại Của Thế Giới
(36)
115.100 ₫
-39%
Freeship
Bộ Luật Lao Động (sửa đổi) Năm 2019
Bộ Luật Lao Động (sửa đổi) Năm 2019
(168)
40.000 ₫
-38%
Freeship
sách luật kinh doanh bảo hiểm - tái bản năm 2019
sách luật kinh doanh bảo hiểm - tái bản năm 2019
(7)
17.500 ₫
-30%
Cộng Hòa (Tái Bản 2018)
Cộng Hòa (Tái Bản 2018)
(92)
163.100 ₫
-36%
Sự An Ủi Của Triết Học
Sự An Ủi Của Triết Học
(101)
73.600 ₫
-25%
Chính Trị Luận (Tái Bản 2018)
Chính Trị Luận (Tái Bản 2018)
(52)
100.800 ₫
-40%
Freeship
Bộ Luật Dân Sự  Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01/01/2017)
Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01/01/2017)
(2)
35.000 ₫
-30%
Thần Thoại Sisyphus
Thần Thoại Sisyphus
(93)
67.900 ₫
-20%
Ngày Cuối Trong Đời Socrates (Tái Bản 2018)
Ngày Cuối Trong Đời Socrates (Tái Bản 2018)
(37)
86.100 ₫
-38%
33 Chiến Lược Của Chiến Tranh
33 Chiến Lược Của Chiến Tranh
(87)
147.900 ₫
-20%
Bàn Về Tự Do (On Liberty)
Bàn Về Tự Do (On Liberty)
(5)
92.000 ₫
-20%
Thiết Kế Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Theo TCVN 5574-2018
Thiết Kế Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Theo TCVN 5574-2018
(30)
147.200 ₫
-20%
Quân Vương – Thuật Cai Trị (Tái Bản)
Quân Vương – Thuật Cai Trị (Tái Bản)
(94)
76.900 ₫
-29%
Freeship
Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017
Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017
(2)
63.000 ₫
-30%
Những Anh Hùng Của Lịch Sử
Những Anh Hùng Của Lịch Sử
(107)
166.800 ₫
-37%
Luật Giao Thông Đường Bộ - Nghị Định Số 100/2019/NĐ-CP Ngày 30/12/2019 Của Chính Phủ Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ Và Đường Sắt
Luật Giao Thông Đường Bộ - Nghị Định Số 100/2019/NĐ-CP Ngày 30/12/2019 Của Chính Phủ Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ Và Đường Sắt
(19)
62.500 ₫
-31%
Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
(32)
48.000 ₫
Freeship
Luật Thương Mại (Sửa Đổi Năm 2017, 2019)
Luật Thương Mại (Sửa Đổi Năm 2017, 2019)
(1)
28.000 ₫
-30%
Bàn Về Khế Ước Xã Hội (Tái Bản)
Bàn Về Khế Ước Xã Hội (Tái Bản)
(106)
92.600 ₫
-26%
Combo Nguồn Gốc Trật Tự Chính Trị + Trật Tự Chính Trị Và Suy Tàn Chính Trị
Combo Nguồn Gốc Trật Tự Chính Trị + Trật Tự Chính Trị Và Suy Tàn Chính Trị
(8)
560.000 ₫
-21%
Tài Sản Và Vật Quyền - Sách Chuyên Khảo
Tài Sản Và Vật Quyền - Sách Chuyên Khảo
(3)
60.000 ₫
-25%
Sự Va Chạm Giữa Các Nền Văn Minh Và Sự Tái Lập Trật Tự Thế Giới (Tái Bản 2018)
Sự Va Chạm Giữa Các Nền Văn Minh Và Sự Tái Lập Trật Tự Thế Giới (Tái Bản 2018)
(46)
128.000 ₫
-39%
Freeship
Luật Doanh Nghiệp
Luật Doanh Nghiệp
53.000 ₫
Freeship
Luật kinh tế chuyên khảo
Luật kinh tế chuyên khảo
(6)
219.000 ₫
-22%
Chính Trị Đảng Phái Tại Hoa Kỳ
Chính Trị Đảng Phái Tại Hoa Kỳ
(56)
159.600 ₫
-41%
Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Tài Liệu Phục Vụ Môn Học Luật Hiến Pháp Việt Nam
Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Tài Liệu Phục Vụ Môn Học Luật Hiến Pháp Việt Nam
(76)
95.000 ₫
-3%
Freeship
Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng mua bán nhà, đất và kinh doanh bất động sản với 15 biện pháp phòng chống rủi ro trong mua bán bất động sản
Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng mua bán nhà, đất và kinh doanh bất động sản với 15 biện pháp phòng chống rủi ro trong mua bán bất động sản
(10)
244.000 ₫
-49%
Chu Dịch Huyền Giải
Chu Dịch Huyền Giải
(62)
55.800 ₫
-30%
Về Trung Quốc (Henry Kissinger)
Về Trung Quốc (Henry Kissinger)
(64)
191.400 ₫
-36%
Freeship
Luật Đất Đai (Sửa Đổi, Bổ SUng Năm 2018)
Luật Đất Đai (Sửa Đổi, Bổ SUng Năm 2018)
31.500 ₫
-30%
Luật Tố Tụng Hành Chính (Hiện Hành) - (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)
Luật Tố Tụng Hành Chính (Hiện Hành) - (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)
(24)
62.000 ₫
-9%
Freeship
Sách - Luật chứng khoán năm 2019
Sách - Luật chứng khoán năm 2019
28.000 ₫
-30%
Luận Về Yêu (Tái Bản 2018)
Luận Về Yêu (Tái Bản 2018)
(102)
59.800 ₫
-24%