Chuỗi Ngọc Trai Trắng Cổ Điển, Chuỗi Ngọc Trai Thiên Nhiên (Ngọc Thật 100%), Vòng Cổ Ngọc Trai Tự Nhiên Nước Ngọt - DB1336 - Bảo Ngọc Jewelry
product-img-0product-img-1product-img-2product-img-3product-img-4product-img-5product-img-6product-img-7product-img-8product-img-9
is_authenticreturn_policy
Thương hiệu: Bảo Ngọc Jewelry

Chuỗi Ngọc Trai Trắng Cổ Điển, Chuỗi Ngọc Trai Thiên Nhiên (Ngọc Thật 100%), Vòng Cổ Ngọc Trai Tự Nhiên Nước Ngọt - DB1336 - Bảo Ngọc Jewelry

4.8
(32)
Đã bán 89
1.500.000

Lựa chọn

Chuỗi ngọc traiSelected
Chuỗi và Lắc taySelected
Thông tin vận chuyển
Sản phẩm tương tự
Sản phẩm tương tự
chat-icon
info-icon
Chuỗi ngọc trai

Số Lượng

Tạm tính
1.500.000