12EA5
Giảm 5% tối đa 500K cho đơn hàng từ 600K. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Thiết Bị Số - Phụ Kiện Số, Âm thanh & Phụ kiện Tivi. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
12XATON
Giảm 10% tối đa 2 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục clearance camera, EA Săn Hàng Tồn. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
4LAP1000
Giảm 4%. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Laptop, PC - Máy Tính Bộ. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
6IT600
Giảm 6% tối đa 1 triệu cho đơn hàng từ 500K. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Thiết Bị Văn Phòng - Thiết Bị Ngoại Vi, Thiết Bị Lưu Trữ, Linh Kiện Máy Tính - Phụ Kiện Máy Tính, Thiết Bị Mạng. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.