Đăng Nhập / Đăng Ký
TIKILAP02150
Giảm 150K cho đơn hàng từ 8 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Laptop, Macbook. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
TIKILAP02250
Giảm 250K cho đơn hàng từ 14 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Macbook, Laptop. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
TIKILAP02300
Giảm 300K cho đơn hàng từ 16 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Laptop, Macbook. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
TIKILAP02350
Giảm 350K cho đơn hàng từ 20 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Macbook, Laptop. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

 • Core i3
 • Core i5
 • Core i7
 • Ổ Cứng SSD
 • Ổ Cứng HDD
 • HDD Box - Case, Dock Ổ Cứng
 • RAM PC
 • Bộ Vi Xử Lý CPU
 • Miếng Lót Chuột
 • Hệ Thống Tản Nhiệt
 • VGA - Card Màn Hình
 • Soundcard - Card Âm Thanh
 • Bộ Lưu Điện
 • Nguồn Máy Tính
 • Webcam
 • Linh Kiện Máy Tính Khác
 • Chuột Máy Tính
 • Bộ Bàn Phím và Chuột
 • Bàn Phím Máy Tính