Đăng Nhập / Đăng Ký
GIAM10KSHIP
Giảm 10K cho đơn hàng từ 100K. Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Tã, Bỉm, Dinh dưỡng cho bé, Rượu - Đồ uống có cồn, Bia, Dinh dưỡng cho mẹ, Dinh dưỡng cho người lớn. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
GIAM20KSHIP
Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 150K. Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Tã, Bỉm, Dinh dưỡng cho bé, Rượu - Đồ uống có cồn, Bia, Dinh dưỡng cho mẹ, Dinh dưỡng cho người lớn. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
GIAM50KSHIP
Giảm 50K cho đơn hàng từ 250K. Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Tã, Bỉm, Dinh dưỡng cho bé, Rượu - Đồ uống có cồn, Bia, Dinh dưỡng cho mẹ, Dinh dưỡng cho người lớn. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

FMCGJUL
Giảm 45K cho đơn hàng từ 339K. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Hàng Tiêu Dùng - Thực Phẩm Tiki Trading. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.