Đăng Nhập / Đăng Ký
HARLEY10
Giảm 10 triệu cho đơn hàng từ 300 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Harley-Davidson. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
ROYAL25
Giảm 2.5 triệu cho đơn hàng từ 100 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Royal Enfield. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
TRIUMPH5
Giảm 5 triệu cho đơn hàng từ 500 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Triumph Motorcycle. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 4 lần.
TRIUMPH6
Giảm 6 triệu cho đơn hàng từ 500 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Triumph Motorcycle. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.