sách này là sách giấy hay là sách vải hả shop?

Các câu trả lời

Câu hỏi này chưa có câu trả lời nào. Hãy là người đầu tiên tham gia!