Kết quả tìm kiếm cho 'Phương Pháp Giáo Dục Montessori - Thời Kỳ Nhạy Cảm Của Trẻ':

7 kết quả (0.23 giây)

Tiêu chí đang chọn:

Công ty phát hành: Chính Thông

CÔNG TY TNHH XUẤT BẢN, VĂN HÓA VÀ TRUYỀN THÔNG DRUKPA VIỆT NAM

Drukpa Việt Nam là trung tâm hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, thuộc Truyền Thừa Phật giáo Kim Cương thừa Drukpa đứng đầu bởi Bậc Toàn Tri Tôn Quý, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa

Trung tâm Drukpa Việt Nam hân hạnh chuyển dịch, biên tập, ấn tống và phát hành những tác phẩm nguyên bản và dịch bản của NXB Quốc Tế Drukpa về nhiều lĩnh vực: lịch sử, sự kiện, văn hóa, nghệ thuật, Kinh điển giáo pháp Kim Cương thừa, các nghi quỹ tu trì, đặc biệt là những bình luận giảng pháp của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, các Nhiếp Chính Vương và lịch đại chư vị Thượng sư Truyền Thừa Drukpa các đời quá khứ và hiện tại.Tên giao dịch: DRUKPA VIETNAM PUBLICATION CO.,LTD

Địa chỉ: Nhà số 184, đường Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0903422939

Website: www.drukpavietnam.org