Đăng ký dịch vụ lắp đặt

Dịch vụ

  • Dịch vụ lắp đặt sẽ được mặc định lựa chọn trên trang sản phẩm đối với các sản phẩm có hỗ trợ.
  • Công lắp đặt sẽ được tính vào đơn hàng của bạn.

Dịch vụ

  • Bạn có thể loại bỏ dịch vụ lắp đặt tại trang giỏ hàng.

Chính sách dịch vụ lắp đặt (gồm công lắp đặt và chi phí vật tư lắp đặt)

  • Công lắp đặt được cộng thêm vào đơn hàng khi khách hàng lựa chọn các sản phẩm có hỗ trợ lắp đặt và có chọn gói lắp đặt.
  • Chi phí cho vật tư lắp đặt sẽ được tính theo tiêu hao thực tế khi lắp đặt sản phẩm.
  • Chi phí vật tư lắp đặt được thanh toán trực tiếp cho nhân viên lắp đặt. Khoản chi phí này là thỏa thuận giữa khách hàng và bên cung cấp dịch vụ lắp đặt, Tiki hoàn toàn không chịu trách nhiệm hay liên đới trách nhiệm về khoản chi phí này.
  • Dịch vụ lắp đặt khi đã tiến hành sẽ không được hoàn tiền.
  • Dịch vụ lắp đặt sẽ được hoàn thành trong vòng 24 giờ kể từ khi giao hàng thành công.
  • Quý khách hàng có thể trì hoãn việc lắp đặt tối đa là 1 tuần kể từ ngày giao hàng thành công (không tính Chủ Nhật và ngày Lễ).

Bảng giá công lắp đặt và vật tư tham khảo

A. Bảng giá cung cấp dịch vụ công lắp đặt tham khảo:

STT Sản phẩm Phí lắp đặt
1 Máy tắm nước nóng 80,000đ/máy
2 Tivi 60,000đ/máy
3 Máy lạnh 1 - 3.5 ngựa 200,000/máy
4 Máy giặt 50,000đ/máy

B. Bảng giá vật tư lắp đặt tham khảo (chưa bao gồm VAT):

STT Tên dịch vụ, vật tư ĐVT Đơn giá Ghi chú
1 Công tháo gỡ máy lạnh Cái 150,000đ
2 Ống đồng 6/10 đi nổi Mét 130,000đ
3 Ống đồng 6/12 đi nổi Mét 150,000đ
4 Ống đồng 6/16 đi nổi Mét 170,000đ
5 Ống đồng 6/19 Mét 190,000đ Gen trắng - 2 lỗ
6 Ống đồng 10/16 Mét 200,000đ Gen superlon dầy 13mm
7 Ống đồng 10/9 Mét 210,000đ Gen superlon dầy 13mm
8 Ống đồng 12/19 Mét 230,000đ Gen superlon dầy 13mm
9 Dây điện đơn 1.5 (Daphaco) Mét 7,000đ
10 Dây điện đơn 2.5 (Daphaco) Mét 8,000đ
11 Ống thoát nước mềm Mét 5,000đ
12 Ống thoát nước PVC 21 + Móc đóng ống Mét 20,000đ
13 Ống thoát nước PVC 27 + Móc đóng ống Mét 25,000đ
14 Co T, cút, măng xông PVC 21 Cái 6,000đ
15 Co T, cút, măng xông PVC 27 Cái 7,000đ
16 Giá treo dàn nóng (Eke) 1 - 2 ngựa Cặp 80,000đ
17 Giá treo dàn nóng (Eke) 2 - 2.5 ngựa Cặp 100,000đ
18 CB 20A+ Hộp Bộ 50,000đ
19 CB 30A+ Hộp Bộ 60,000đ
20 Vật tư phụ (ốc vít, bột trám trét, tắtkê) Gói 20,000đ
21 Công lắp bass treo Tivi Cái 60,000đ
22 Bass treo tường Tivi Cái 100,000đ
23 Công lắp máy giặt Cái 50,000đ
24 Dây điện tiếp địa Mét 7,000đ