ad cho mình hỏi sách này giải của SGK hay SBT vậy ?

Các câu trả lời

0

Thích

Tiki

Sách được dùng để tham khảo giái các phần bài tập trong sách giáo khoa nâng cao bạn nhé.

Thích