Bạn ơi! Có bảng size không ạ?

Các câu trả lời

0

Thích

Lê Nhựt Phương

Chào bạn, sản phẩm có bảng size, vui lòng tham khảo bản thông tin size ở phía dưới phần mô tả sản phẩm bạn nhé. Xin cảm ơn.

Thích