Đăng Nhập / Đăng Ký
[Chỉ Giao HCM] - Cá Cam 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Cá Cam 1kg
Đã bán 502
100.000 ₫
-44%
[Chỉ giao HCM] Cá Hồi Phi Lê Nauy - 1KG
[Chỉ giao HCM] Cá Hồi Phi Lê Nauy - 1KG
Đã bán 105
360.000 ₫
-9%
[Chỉ Giao HCM] - Cá hồi file tươi 500g
[Chỉ Giao HCM] - Cá hồi file tươi 500g
Đã bán 95
290.000 ₫
-28%
Chả cá thác lác ngon ngon
Chả cá thác lác ngon ngon
Đã bán 132
80.000 ₫
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Cua Nâu Nauy Siêu Gạch
Cua Nâu Nauy Siêu Gạch
Đã bán 39
399.000 ₫
Cá Thu đen_1kg
Cá Thu đen_1kg
Đã bán 64
250.000 ₫
-23%
Cá trứng Nauy - 1kg
Cá trứng Nauy - 1kg
Đã bán 133
120.000 ₫
-20%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
CÁ SABA NGUYÊN CON TÂN HẢI HÒA
CÁ SABA NGUYÊN CON TÂN HẢI HÒA
Đã bán 192
72.600 ₫
-8%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Ốc Bulot Pháp
Ốc Bulot Pháp
Đã bán 14
290.000 ₫
Đầu cá hồi - 1KG
Đầu cá hồi - 1KG
Đã bán 17
55.000 ₫
[Chỉ giao HN] - RUỘT HÀU SỮA
[Chỉ giao HN] - RUỘT HÀU SỮA
55.000 ₫
-9%
Cá hồi Na Uy muối_200gram
Cá hồi Na Uy muối_200gram
Đã bán 3
270.000 ₫
-23%
Đuôi cá hồi phile
Đuôi cá hồi phile
Đã bán 2
175.000 ₫
Lườn cá hồi - 1KG
Lườn cá hồi - 1KG
Đã bán 3
150.000 ₫
Cá hồi phi lê cắt miếng
Cá hồi phi lê cắt miếng
Đã bán 10
194.500 ₫
Set 02 Sashimi cá hồi - 200gr (hộp)
Set 02 Sashimi cá hồi - 200gr (hộp)
Đã bán 3
139.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - CÁ ĐIÊU HỒNG SỐNG 1kg
[Chỉ Giao HCM] - CÁ ĐIÊU HỒNG SỐNG 1kg
65.000 ₫
-28%
[Chỉ Giao HCM] - Tôm Hùm Alaska sống size nhỏ 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Tôm Hùm Alaska sống size nhỏ 1kg
475.000 ₫
-9%
[Chỉ Giao HCM] - CÁ CHẠCH QUẾ SỐNG 1kg
[Chỉ Giao HCM] - CÁ CHẠCH QUẾ SỐNG 1kg
60.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - CÁ BỚP NGUYÊN CON
[Chỉ Giao HCM] - CÁ BỚP NGUYÊN CON
175.000 ₫
-17%
[Chỉ Giao HCM] - MỰC ỐNG 1kg
[Chỉ Giao HCM] - MỰC ỐNG 1kg
220.000 ₫
-12%
[Chỉ Giao HCM] - Tôm Hùm Baby Tươi 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Tôm Hùm Baby Tươi 1kg
650.000 ₫
-19%
[Chỉ Giao HCM] - Tôm hùm Alaska 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Tôm hùm Alaska 1kg
350.000 ₫
-22%
[Chỉ Giao HCM] - LƯỜN CÁ HỒI
[Chỉ Giao HCM] - LƯỜN CÁ HỒI
85.000 ₫
-15%
[Chỉ Giao HCM] - CÁ CHÉP GIÒN SỐNG
[Chỉ Giao HCM] - CÁ CHÉP GIÒN SỐNG
175.000 ₫
-17%
[Chỉ Giao HCM] - CÁ LĂNG SỐNG
[Chỉ Giao HCM] - CÁ LĂNG SỐNG
165.000 ₫
-18%
[Chỉ Giao HCM] - Bào Ngư Hàn Quốc Sống 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Bào Ngư Hàn Quốc Sống 1kg
849.000 ₫
-14%
[Chỉ giao HN] - Cua hoàng đế sống (1kg)
[Chỉ giao HN] - Cua hoàng đế sống (1kg)
2.100.000 ₫
-9%
[Chỉ Giao HCM] - Tôm Hùm Alaska sống size lớn 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Tôm Hùm Alaska sống size lớn 1kg
1.450.000 ₫
-6%
[Chỉ Giao HCM] - Cua Thịt Cà Mau 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Cua Thịt Cà Mau 1kg
490.000 ₫
-18%
[Chỉ Giao HCM] - Ốc hương thiên nhiên 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Ốc hương thiên nhiên 1kg
700.000 ₫
-18%
[Chỉ Giao HCM] - CÁ BASA FILE 1kg
[Chỉ Giao HCM] - CÁ BASA FILE 1kg
100.000 ₫
-17%
[Chỉ Giao HCM] - Cua Huỳnh Đế Úc Sống 1.0Kg
[Chỉ Giao HCM] - Cua Huỳnh Đế Úc Sống 1.0Kg
1.150.000 ₫
-18%
[Chỉ Giao HCM] - CÁ CHÌNH ĐEN SỐNG 1kg
[Chỉ Giao HCM] - CÁ CHÌNH ĐEN SỐNG 1kg
295.000 ₫
-8%
Tôm Hùm Tươi Sống Size ( 2,5KG - 3KG)
Tôm Hùm Tươi Sống Size ( 2,5KG - 3KG)
3.250.000 ₫
-17%
Chỉ giao Hà Nội
[Chỉ Giao HCM] - Ghẹ sống 1kg (4-5 con)
[Chỉ Giao HCM] - Ghẹ sống 1kg (4-5 con)
650.000 ₫
-19%
[Chỉ Giao HCM] - CÁ HỒI NAUY - Nguyên con
[Chỉ Giao HCM] - CÁ HỒI NAUY - Nguyên con
270.000 ₫
-13%
[Chỉ Giao HCM] - CÁ CHÌNH SỐNG
[Chỉ Giao HCM] - CÁ CHÌNH SỐNG
498.000 ₫
-6%
[Chỉ Giao HCM] - Râu bạch tuộc hộp 500g
[Chỉ Giao HCM] - Râu bạch tuộc hộp 500g
139.999 ₫
-13%
[Chỉ Giao HCM] - CÁ CHÌNH SUỐI SỐNG
[Chỉ Giao HCM] - CÁ CHÌNH SUỐI SỐNG
435.000 ₫
-21%
[Chỉ Giao HCM] - Tôm sú nữ hoàng 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Tôm sú nữ hoàng 1kg
690.000 ₫
-19%
[Chỉ Giao HCM] - BABA SỐNG 1.25-1.5
[Chỉ Giao HCM] - BABA SỐNG 1.25-1.5
440.000 ₫
-12%
[Chỉ Giao HCM] - Bào Ngư Hàn Quốc 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Bào Ngư Hàn Quốc 1kg
1.350.000 ₫
-7%
[Chỉ Giao HCM] - BABA SỐNG 1.15-1.2
[Chỉ Giao HCM] - BABA SỐNG 1.15-1.2
330.000 ₫
-8%
[Chỉ Giao HCM] - Hàu Đại Việt nam sống 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Hàu Đại Việt nam sống 1kg
85.000 ₫
-39%
[Chỉ Giao HN] - Cá thu tươi cắt khúc (400gram)
[Chỉ Giao HN] - Cá thu tươi cắt khúc (400gram)
Đã bán 4
157.000 ₫
-9%
Tôm Hùm Ca Tươi Sống Size (0.45 - 0.55)
Tôm Hùm Ca Tươi Sống Size (0.45 - 0.55)
2.000.000 ₫
-14%
[Chỉ Giao HCM] - BA BA SỐNG 1-1.1
[Chỉ Giao HCM] - BA BA SỐNG 1-1.1
295.000 ₫
-13%