tiki ơi, em đặt hàng rồi nhưng đã trễ 2 ngày so với ngày dự kiến tiếp nhận...

Các câu trả lời

Câu hỏi này chưa có câu trả lời nào. Hãy là người đầu tiên tham gia!