tiki
video-thumbnail
00:00
product-img-0
product-img-0
product-img-1product-img-2product-img-3product-img-4product-img-5product-img-6product-img-7product-img-8product-img-9
Thương hiệu: OEM

Kệ Sắt V lỗ Bậc thang 3 bậc khung V3x3cm ( Bậc Cao 30cm_60cm_90cm) Vỉ lưới sắt làm bậc rộng 30cm x dài 1.2m

900.000

Số Lượng

Tạm tính
900.000