Đăng Nhập / Đăng Ký
Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị chinh phục Sếp trong 7 ngày
Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị chinh phục Sếp trong 7 ngày
Đã bán 2
499.000 ₫
Code thi thử GMETRIX
Code thi thử GMETRIX
Đã bán 8
350.000 ₫
-30%
Khóa học Excel chuyên sâu - Excel AZ
Khóa học Excel chuyên sâu - Excel AZ
Đã bán 8
350.000 ₫
-30%
Khóa học Ôn thi chứng chỉ MOS Powerpoint 2016 - Làm chủ bài thi MOS [Giáo trình + bộ đề + Gmetrix]
Khóa học Ôn thi chứng chỉ MOS Powerpoint 2016 - Làm chủ bài thi MOS [Giáo trình + bộ đề + Gmetrix]
299.000 ₫
-6%
Khóa học luyện thi chứng chỉ Tin học IC3
Khóa học luyện thi chứng chỉ Tin học IC3
Đã bán 8
590.000 ₫
Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python
Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python
Đã bán 12
3.050.000 ₫
Khóa học Ôn thi chứng chỉ MOS Excel 2016 - Làm chủ bài thi MOS [Giáo trình + bộ đề + Gmetrix]
Khóa học Ôn thi chứng chỉ MOS Excel 2016 - Làm chủ bài thi MOS [Giáo trình + bộ đề + Gmetrix]
299.000 ₫
-6%
Tuyệt đỉnh VBA - Viết code trong tầm tay
Tuyệt đỉnh VBA - Viết code trong tầm tay
499.000 ₫
Khóa học Ôn thi chứng chỉ MOS Word 2016 - Làm chủ bài thi MOS: Giáo trình + bộ đề + Gmetrix
Khóa học Ôn thi chứng chỉ MOS Word 2016 - Làm chủ bài thi MOS: Giáo trình + bộ đề + Gmetrix
299.000 ₫
-6%
Khóa Học Ứng Dụng VBA & Macro Trong Excel
Khóa Học Ứng Dụng VBA & Macro Trong Excel
Đã bán 10
1.350.000 ₫
Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI
Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI
Đã bán 3
2.350.000 ₫
Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel
Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel
Đã bán 12
1.750.000 ₫
Khóa học Combo 3 Excel for Analysts
Khóa học Combo 3 Excel for Analysts
Đã bán 21
4.350.000 ₫
Kế toán tổng hợp từ A - Z - Ai cũng có thể trở thành kế toán tổng hợp trong 14 giờ
Kế toán tổng hợp từ A - Z - Ai cũng có thể trở thành kế toán tổng hợp trong 14 giờ
Đã bán 4
499.000 ₫
Khóa học Online Luyện thi chứng chỉ MOS Word 2013
Khóa học Online Luyện thi chứng chỉ MOS Word 2013
Đã bán 1
290.000 ₫
Khóa học Advanced Power Query
Khóa học Advanced Power Query
1.350.000 ₫
Thành thạo Microsoft PowerBI trong 06 giờ
Thành thạo Microsoft PowerBI trong 06 giờ
Đã bán 3
799.000 ₫
Tuyệt đỉnh Excel - Trở thành bậc thầy Excel trong 16 giờ
Tuyệt đỉnh Excel - Trở thành bậc thầy Excel trong 16 giờ
Đã bán 3
499.000 ₫
Khóa Học Thực Hành Excel Xử Lý Dữ Liệu
Khóa Học Thực Hành Excel Xử Lý Dữ Liệu
Đã bán 14
1.150.000 ₫
Khóa Học Đỉnh Cao Đồ Họa Vector Cùng Illustrator CC 2018
Khóa Học Đỉnh Cao Đồ Họa Vector Cùng Illustrator CC 2018
Đã bán 6
599.000 ₫
Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu
Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu
Đã bán 3
2.350.000 ₫
Khóa Học Combo 4 Excel for Professionals
Khóa Học Combo 4 Excel for Professionals
Đã bán 20
5.450.000 ₫
Khóa Học Combo 3 Advanced Excel For Users
Khóa Học Combo 3 Advanced Excel For Users
Đã bán 5
4.300.000 ₫
Khóa học Online Luyện thi chứng chỉ MOS Excel 2013
Khóa học Online Luyện thi chứng chỉ MOS Excel 2013
290.000 ₫
Tuyệt đỉnh PowerPoint - Trực quan hóa mọi slide trong 9 bước
Tuyệt đỉnh PowerPoint - Trực quan hóa mọi slide trong 9 bước
Đã bán 8
499.000 ₫
Khóa học online Chinh phục chứng chỉ MOS WORD 2016 Tin học Cộng
Khóa học online Chinh phục chứng chỉ MOS WORD 2016 Tin học Cộng
Đã bán 5
650.000 ₫
Khóa Học Ứng Dụng Dashboard Reporting Trong Excel
Khóa Học Ứng Dụng Dashboard Reporting Trong Excel
Đã bán 4
1.850.000 ₫
Khóa học online Chinh phục chứng chỉ MOS EXCEL 2010 Tin học Cộng
Khóa học online Chinh phục chứng chỉ MOS EXCEL 2010 Tin học Cộng
Đã bán 1
99.000 ₫
Khóa học Đột phá tư duy - Thay đổi cuộc đời
Khóa học Đột phá tư duy - Thay đổi cuộc đời
200.000 ₫
Khóa học "Telesale - Bán hàng qua điện thoại chuyên nghiệp"
Khóa học "Telesale - Bán hàng qua điện thoại chuyên nghiệp"
Đã bán 1
200.000 ₫
Khóa học online Chinh phục chứng chỉ MOS POWERPOINT 2013 Tin học Cộng
Khóa học online Chinh phục chứng chỉ MOS POWERPOINT 2013 Tin học Cộng
Đã bán 2
250.000 ₫
Khóa học online Chinh phục chứng chỉ IC3 GS4 Tin học Cộng
Khóa học online Chinh phục chứng chỉ IC3 GS4 Tin học Cộng
Đã bán 4
799.000 ₫
Khóa học Online Luyện thi chứng chỉ MOS PowerPoint 2013
Khóa học Online Luyện thi chứng chỉ MOS PowerPoint 2013
290.000 ₫
Tuyệt đỉnh Microsoft Word - Chuyên gia soạn thảo văn bản
Tuyệt đỉnh Microsoft Word - Chuyên gia soạn thảo văn bản
Đã bán 1
299.000 ₫
Chinh phục MOS Word 2013 cùng Nimbus
Chinh phục MOS Word 2013 cùng Nimbus
499.000 ₫
Khóa học online Chinh phục chứng chỉ MOS WORD 2010 Tin học Cộng
Khóa học online Chinh phục chứng chỉ MOS WORD 2010 Tin học Cộng
99.000 ₫
Khóa học Bí quyết quản trị nhân sự
Khóa học Bí quyết quản trị nhân sự
200.000 ₫
Khóa học online Chinh phục chứng chỉ MOS WORD 2013 Tin học Cộng
Khóa học online Chinh phục chứng chỉ MOS WORD 2013 Tin học Cộng
350.000 ₫
Khóa học "Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp"
Khóa học "Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp"
Đã bán 1
200.000 ₫
Khóa học "Bí quyết thành công trong cuộc sống"
Khóa học "Bí quyết thành công trong cuộc sống"
200.000 ₫
Khóa học online Chinh phục chứng chỉ MOS EXCEL 2013 Tin học Cộng
Khóa học online Chinh phục chứng chỉ MOS EXCEL 2013 Tin học Cộng
Đã bán 1
350.000 ₫
Khóa học "Chìa khóa lãnh đạo"
Khóa học "Chìa khóa lãnh đạo"
200.000 ₫

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào