Đăng Nhập / Đăng Ký
0 người đã đăng ký

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

- 6 sản phẩm được bình chọn nhiều nhất sẽ được mở bán vào 9H sáng T4 hằng tuần (số lượng có hạn) - Tiki có toàn quyền quyết định tính hợp lệ của sản phẩm mở bán