Đăng Nhập / Đăng Ký
TikiNOW banner(1).jpg

Điều kiện & Điều khoản sử dụng gói Hội viên TikiNOW cho chủ thẻ tín dụng Sacombank Tiki Platinum

1. Cách thức kích hoạt gói Hội viên (tài khoản) TikiNOW 1 năm Gói Hội viên TikiNOW sẽ được tự động kích hoạt (miễn phí) trong vòng 24h theo cơ chế sau: (Đăng ký và kích hoạt online được hiểu là đăng ký và kích hoạt trên tiki.vn; Đăng ký và kích hoạt offline được hiểu là đăng ký và kích hoạt qua kênh Sacombank (sms, quầy giao dịch, app Sacombank Pay). 1. Khách hàng đăng ký thẻ online và kích hoạt thẻ online sẽ được tặng gói TikiNOW theo tài khoản dùng để đăng ký thẻ trên tiki.vn. 2. Khách hàng đăng ký thẻ online và kích hoạt thẻ offline sẽ được tặng gói TikiNOW theo tài khoản dùng để đăng ký thẻ trên tiki.vn 3. Khách hàng đăng ký thẻ offline và kích hoạt thẻ offline sẽ được tặng gói TikiNOW theo tài khoản phát sinh đơn hàng thanh toán thành công đầu tiên sử dụng thẻ trên tiki.vn. Sau khi gói Hội viên được kich hoạt thành công, quý khách sẽ nhận được email thông báo và quý khách có thể kiểm tra tình trạng gói TikiNOW trên website https://tiki.vn/hoi vien-tikinow . 2. Quy định chung về việc sử dụng gói TikiNOW - Trong trường hợp 1 tài khoản tiki.vn được kích hoạt nhiều Thẻ Sacombank Tiki Platinum (có thể do lưu nhiều thẻ hoặc kích hoạt thẻ online trên cùng 1 tài khoản), KH chỉ được tặng duy nhất 1 gói Hội viên TikiNOW tại thời điểm Thẻ Sacombank Tiki Platinum đầu tiên được kích hoạt. - Gói TikiNOW có thời hạn sử sụng 1 năm và tự động gia hạn gói nếu Thẻ Sacombank Tiki Platinum còn hạn sử dụng. Trường hợp thẻ Sacombank Tiki Platinum hết hạn sau 5 năm, khách hàng đủ điều kiện gia hạn tiếp thẻ Sacombank Tiki Platinum để sử dụng thì gói TikiNOW tiếp tục được kích hoạt. - Trường hợp khách hàng thanh lý thẻ Sacombank Tiki Platinum, gói TikiNOW sẽ chấm dứt ngay tại thời điểm hủy thẻ. Ví dụ: thẻ Sacombank Tiki Platinum được phát hành tháng 4/2021 và gói TikiNOW cũng được kích hoạt tháng 4/2021. Nếu khách hàng yêu cầu thanh lý thẻ Tiki vào tháng 11/2021 → gói TikiNOW sẽ bị hủy ngay. - Không hoàn tiền hoặc xu cho khách hàng trong trường hợp khách hàng yêu cầu hủy gói TikiNOW. - Gói TikiNOW sẽ bị hủy hoặc khách hàng sẽ bị tước quyền miễn phí giao hàng nếu khách hàng có hành vi lạm dụng gói TikiNOW cho mục đích kinh doanh. 3. Quyền lợi của hội viên TikiNOW 01 năm - Miễn phí giao hàng trên toàn quốc bao gồm cả giao nhanh và giao tiêu chuẩn. - Chiết khấu 15.000 VND/ vé khi mua vé xem phim trên Ticketbox (chỉ áp dụng khi mua qua trang web Tiki) *Tối đa 10 vé/năm 4. Chính sách hoàn tiền cho chủ thẻ kích hoạt gói Hội viên trên tài khoản đang sở hữu gói từ trước đó Nếu KH là hội viên TikiNOW hiện hữu trước khi kích hoạt thẻ, tài khoản TikiNOW của KH sẽ tự động được nâng cấp thành gói tài trợ 01 năm. Giá trị thực trả còn lại của (các) gói TikiNOW đã thanh toán trước đó (tính theo tháng) sẽ được quy đổi thành Tiki Xu và được gửi vào tài khoản Tiki của KH trong vòng 24 - 48 giờ. Lưu ý: Tiki không hoàn phần giá trị của (các) gói đã mua bằng coupon hoặc các gói được đối tác tài trợ của KH.